Conditii contractuale si modele de contracte

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII-download

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII

specifice domeniului de activitate tehnologia informatiei

Prezentul Contract (in continuare denumit „Contract”) este incheiat si aplicabil intre

Nume Firma S.R.L., cu sediul social în Oras, strada, adresa, tel./fax  +40 xx xx xx, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. Jxx/xxx/xxx, CUI: xxxxxx, cont bancar nr. ROxxCODxxxxxxxxx deschis la Nume banca , Sucursala Oras, reprezentată de Dl. /D-na Nume Prenume în calitate de Administrator, denumită în continuare Beneficiar,

si

ASTIMP IT SOLUTION S.R.L., cu sediul social în str. Ovidiu nr. 15, bl. LC5, sc. 1, ap. 1, 800084 Galați, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului  sub nr. J17/391/2015, CUI: 34287108, având contul IBAN nr. RO32BACX0000001662885000, deschis la UNICREDIT BANK SA, furnizor autorizat de servicii si retele de comunicatii electronice, reprezentată de Dl. Stuhlmuller Toma-Alexander în calitate de Administrator , denumit in continuare Furnizor

Prezentul contract intra in vigoare la data acceptarii lui prin mijloace electronice, respectiv prin confirmarea Comenzii efectuate de catre dumneavoastra pe site-ul www.dedicatserver.ro sau in urma semnarii prezentului document la punctul de lucru al Furnizorului. Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile generale de utilizare a Site-ului, precum si pentru cumpararea si folosirea serviciilor si este in completarea (nu in locul) oricaror politici, termeni si conditii suplimentar, mentionate pe site, pentru fiecare tip de serviciu utilizat sau achizitionat. In acest sens, urmatoarele anexe sunt parte integranta a prezentului contract:

 1. Termeni si conditii

www.dedicatserver.ro/termeni-si-conditii/

 1. Politica de confidentialitate si GDPR

www.dedicatserver.ro/politica-de-confidentialitate/

 1. CLAUZE NEUZUALE

Fie ca accesati pur si simplu Site-ul www.dedicatserver.ro sau cumparati servicii, utilizarea Site-ului www.dedicatserver.ro si acceptarea contractului semnifica faptul ca ati citit, inteles, luat la cunostinta si ati acceptat obligatiile ce va revin prin prezentul Contract, impreuna cu urmatoarele politici si conventii, care sunt incluse in prezentul, prin referinta. Termenii Utilizator sau Client sau Beneficiar se refera la orice persoana sau entitate care accepta prezentul Contract, are acces la contul dumneavoastra sau foloseste Serviciile contractate. Nicio clauza, dispozitie sau referinta din prezentul Contract nu confera unei terte parti drepturi sau beneficii.

Avand in vedere schimbarile tehnologice si legislative rapide, dar si tinand cont de nevoile individuale si colective ale Clientilor, Furnizorul, la libera sa discretie, poate sa modifice sau sa schimbe clauzele prezentului Contract, precum si orice alte politici sau conventii incluse sau la care face referire prezentul Contract, in orice moment si astfel de modificari sau completari intra imediat in vigoare in 15 zile de la momentul publicarii pe site-ul www. dedicatserver.ro, exceptand capitolul de „Termeni si conditii” ce va intra in vigoare imediat dupa publicare pe respectivul Site. Folosirea Site-ului sau Serviciilor dupa o astfel de modificare sau completare inseamna acceptul dumneavoastra expres cu privire la clauzele Contractului Revizuit. Daca nu doriti sa va dati acceptul si nu sunteti de acord cu Contractul Revizuit, aveti posibilitatea de a nu mai folosi sau de a inceta sa folositi Site-ul sau Serviciile. In acelasi context, Furnizorul va va notifica, pe e- mail, despre schimbarile importante ale clauzelor prezentului Contract si nu isi asuma responsabilitatea daca aceste notificari nu ajung la dumneavoastra ca urmare a furnizarii unei adrese de e-mail gresite sau a oricarei situatii ce nu se afla sub controlul Furnizorului si poate influenta comunicarea intre acesta si Client.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a opera limitari de natura tehnica a serviciului contractat de client si/sau de reziliere unilaterala a contractului cu aplicare imediata, in mod exceptional, daca se aduc prejudicii de orice natura Furnizorului in mod direct sau indirect de Client sau de modul de folosire a serviciilor contractate.

Daca asupra unui Client se afla in rol un proces intentat de o terta parte ce reclama publicarea in reteaua de Internet, folosind infrastructura Furnizorului, de informatii/fisiere ce lezeaza drepturile legale ale reclamantului si daca noi consideram ca exista conditii rezonabile care sa duca la o interpretare juridica prin care reclamatia tertei parti este justa, ne rezervam dreptul unilateral de a aplica restrictii asupra serviciilor contractate de Client pe parcursul procesului de judecare.

 

 1. DEFINITII SI CONSIDERENTE GENERALE

Termenii utilizati in cele ce urmeaza, vor avea urmatoarele intelesuri:

 1. ADMINISTRARE – defineste serviciul de administrare a serverelor sau echipamentelor din punct de vedere tehnic, de catre personalul Furnizorului astfel incat sa se puna la dispozitia Clientului resursele tehnice necesare pentru ca acesta sa poata gazdui in conditii optime site-uri si sa beneficieze de acces permanent al acestora in Internet;
  2. ANEXA DESCRIPTIVA – defineste documentul in format electronic sau pe suport hartie rezultat in urma completarii de catre Client a formularului de comanda de pe Site sau in urma completarii de catre Furnizor, conform ofertei comerciale si tehnice prezentata clientului si acceptata de acesta. In cadrul acesteia se regasesc informatii despre datele de identificare ale Beneficiarului, tipul de SERVICIU comandat, caracteristici tehnice generale ale acestuia, TARIFE aplicabile SERVICIULUI solicitat etc; in cazul incheierii la distanta a contractului, dupa confirmarea platii serviciului contractat de Client, Furnizorul va completa in respectiva Anexa numarul de identificare al contractului si va retrimite Clientului, prin posta electronica, Anexa Descriptiva in format digital semnat electronic.
  3.             ADMINISTRARE SITE – defineste serviciul de administrare de catre Client a paginilor web gazduite in cadrul serviciilor contractate. Furnizorul NU asigura suport tehnic si administrarea site-urilor respectivului Client, este exclusiv raspunderea Clientului sa isi administreze site-urile;
  4.             ADRESA E-MAIL AUTORIZATA (SECUNDARA) – adresa de pe care Clientul poate efectua orice comunicare cu Furnizorul;
  5.             ADRESA DE E-MAIL PRINCIPALA AUTORIZATA – adresa de email cu care Clientul are drepturi absolute in comunicarea cu Furnizorul si este singura care poate imputernici sau retrage alte adrese e-mail autorizate (secundare). Clientul poate imputernici pentru corespondenta prin posta electronica cu Furnizorul, un numar maxim de 3 adrese e- mail;
  6.             BACKUP – defineste duplicarea fisierelor gazduite de catre Client in cadrul serviciilor contractate de la Furnizor;
  7.             CICLU DE FACTURARE – defineste recurenta cu care se factureaza serviciul contractat;
  8.             CLIENT sau BENEFICIAR – defineste orice persoana fizica sau juridica, conform informatiilor furnizate de aceasta si regasite in Anexa Descriptiva si care accepta prezentul Contract;
  9.             COMANDA – cerere adresata catre Furnizor de o persoana fizica sau juridica, prin formularul de comanda de pe site- ul dedicatserver.ro, din zona de client sau prin alte mijloace de comunicare, prin care se solicita servicii oferite de acesta;
  10.           CONTRACT REVIZUIT – reprezinta orice modificare, adaugire, eliminare si/sau schimbare in parte sau in totalitate a clauzelor Contractului, rezultand o noua varianta a acestuia;
  11.           CONTRACT – reprezinta documentul contractual standard ASTIMP IT SOLUTION prezentat pe site-ul www.dedicatserver.ro, formularul de comanda a serviciului, precum si orice alte documente (sau anexe) avand caracter contractual pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior incheierii Contractului cu Beneficiarul, inclusiv corespondenta cu Clientul de pe sau catre adresa de email autorizata si/sau prin formularul de contact pus la dispozitie in zona de client;
  12.           DATA CENTER – locatia folosită de Furnizor pentru a gazdui sistemele de comunicati, serverele si serviciile conexe;
  13.           DISCOUNT (Servicii gratis sau cu valoare redusa) – defineste reducerile de pret aplicate serviciilor unui client conform propriilor politici comerciale ale Furnizorului, sau in urma consecintei aplicarii unei clauze a prezentului contract. Furnizorul isi rezerva dreptul de a retrage oricand discountul oferit unui client.
  14.           DOWNTIME – reprezinta perioada in care serviciile contractate au fost nefunctionale din cauze imputabile Furnizorului;
  15.           ECHIPAMENTE – reprezinta echipamentele prin intermediul carora BENEFICIARUL utilizeaza SERVICIUL si care pot fi proprietatea ASTIMP IT SOLUTION si comercializate sau predate in custodie BENEFICIARULUI sau pot fi proprietatea BENEFICIARULUI;
  16.           EMAIL – defineste posta electronica;
  17.           FORMULARUL DE COMANDA – reprezinta formularul electronic prin care se comanda unul sau mai multe servicii, in general prin intermediul formularului asociat butoanelor “COMANDA” de pe Site-ul dedicatserver.ro sau din zona de client;
  18.           MARCA – reprezinta marca inregistrata a Furnizorului, protejata conform legilor din Romania si internationale;
  19.           OFERTA PROMOTIONALA – defineste modalitatea de a oferi particularitati comerciale si/sau tehnice a unui serviciu sau pachet de servicii, termeni si conditii asa cum sunt prezentate pe site in subsolul paginii unde se regaseste respectiva oferta;
  20.           OFERTA – defineste oferta unor produse sau servicii prezentata Clientului la momentul incheierii contractului prin intermediul site-ului www.dedicatserver.ro sau prin orice alta metoda de dialog acceptata atat de client cat si de Furnizor (e-mail, prezentare la sediul clientului, etc);
  21.           PUNCTUL DE LUCRU – defineste sediul secundar al Furnizorului unde acesta isi desfasoara activitatea conform adresei publice specificata la pagina web www.dedicatserver.ro/contact/;
  22.           Reprezentant legal Beneficiar – definteste persoana imputernicita conform legislatiei in vigoare sa incheie prezentul contract cu Furnizorul
  23.           SITE (WEBSITE) – reprezinta www.dedicatserver.ro sau oricare din subdomeniile sale
  24.           SERVICIU/SERVICII – reprezinta prestarea de catre Furnizor de servicii specifice domeniului de activitate, contractate de Client conform Anexei Descriptive si supusa termenelor si conditiilor agreate de Client.

Alte definitii:

24.1.        Serviciul COLOCARE: defineste punerea la dispozitia Clientului a unui spatiu in rack-urile din DATA CENTER-ul Furnizorului, in care se gazduieste serverul proprietate personala a Clientului spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, de configuratia caruia Clientul este unic responsabil si pentru care Furnizorul asigura acces non-stop la Internet si furnizarea cu energie electrica necesara functionarii acestuia;
24.2.        Serviciul INTERNET: defineste serviciul de acces in Internet conform caracteristicilor tehnice specifice fiecarui serviciu prezentat in oferta ASTIMP IT SOLUTION SRL in functie de tipul de serviciu contractat de client;
24.3.        Domenii .RO: defineste serviciul de INREGISTRARE nume domeniu, procedura prin care Furnizorul inregistreaza  pe  numele clientilor sai  nume  de  domeniu  conform  prevederilor autoritatii de top    level „INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA” ( ROTLD ). Achizitia, reinnoirea  cat si transferul de nume de domeniu se supun contractului Furnizorului de top level si este acceptat in totalitate de Client, iar clauzele contractuale care trebuie respectate de Client se regasesc la adresa de Internet: www.rotld.ro, sectiile „Contract pentru Inregistrare” si „Reguli de Inregistrare”. Precizam ca autoritatea de top level a anuntat introducerea in viitor a unei taxe de mentenanta anuala nume de domeniu.
24.4.        Serviciul FIREWALL si DDOS: defineste serviciul prin care se asigura echipamente si solutii tehnice, in scopul unei protectii cat mai bune la diferite atacuri de tip DoS, DDOS, Botnet etc.;
24.5.        Servicii MENTENANTA: serviciu de intretinere a echipamentelor din punct de vedere hardware si software in vederea oferirii in conditii optime a serviciilor contractate de Client. NU cuprinde serviciul de administrare site, decat in cazurile in care acest lucru este explicit mentionat in descrierea serviciului;
24.6.        Serviciul UPGRADE: defineste serviciul prin care se ofera resurse tehnice superioare unor anumite echipamente si/sau caracteristici tehnice din cadrul unui serviciu achizitionat de Client;
24.7.        Serviciul ADDON (Servicii aditionale): defineste orice servicii asociate unui alt serviciu achizitionat de Client (de exemplu: serviciul licenta, serviciul IP etc);
24.8.        Serviciul CLOUD ASP.NET: defineste serviciul de punere la dispozitia Clientului a resurselor tehnice necesare unei gazduiri web, pe un server cu sistem de operare Windows, prin metoda de partajare a resurselor hardware intre mai multi utilizatori cu acelasi tip de serviciu;
24.9.        Serviciul CLOUD VDS: similar cu serviciul VDS-VPS/Server virtual, cu diferenta ca se opereaza in sistem redundant (cluster);
24.10.      Serviciul IP – defineste serviciul de conectare la infrastructura de Internet a altor servicii prin intermediul unui identificator unic de tip Internet protocol;
24.11.      Serviciul KVM: defineste serviciul tehnic prin care se pune la dispozitie Clientului posibilitatea de a avea acces la o interfata de tip consola web asociata unui server. Acest serviciu se ofera maxim de 2 ori in intervalul unei luni calendaristice, cu o programare de minim 24 de ore in prealabil si cu o folosinta continua de maxim 6 ore/cerere
24.12.      Serviciul SERVER DEDICAT: defineste punerea la dispozitie a unui server dedicat, unui singur Client, spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, resurse care pot sa difere in functie de pachetul contractat;
24.13.      Serviciul  WEB HOSTING  –  SHARED HOSTING:  defineste  serviciul  de  punere  la dispozitia Clientului a resurselor tehnice necesare unei gazduiri web, pe un server cu sistem de operare Linux, prin metoda de partajare a resurselor hardware intre mai multi clienti cu acelasi tip de serviciu;
24.14.      Serviciul STREAMING: defineste punerea la dispozitia Clientului a unui spatiu de stocare si acces nonstop la o interfata de streaming via Internet;
24.15.      Serviciul VDS-VPS/Server virtual: defineste punerea la dispozitie a unui server virtual, unui singur Client, spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, resurse ce difera in functie de pachetul contractat;
24.16.      Serviciul VPN (retele virtuale private) – o extensie a reţelei intranet a unei companii peste o reţea publică,asa cum este reţeaua Internet, printr-o conexiune securizată privată;
24.17.      Serviciul Backup – reprezinta mijloacele tehnice prin care se asigura posibilitatea duplicarii datelor/ informatiilor din cadrul altui serviciu contractat de Client pe un spatiu de stocare extern serviciului de baza achizitionat de Client. Este responsabilitatea Clientului sa verifice in mod constant integritatea datelor din backup;
24.18.      Serviciul inregistrare certificate SSL: defineste procedura prin care Furnizorul inregistreaza in numele Clientului diferite tipuri de certificate SSL. Achizitia certificatelor SSL se supune contractului Furnizorului de top level, contract acceptat in totalitate de Client;
24.19.      Serviciul Email profesional: defineste serviciul de posta electronica asigurat de Furnizor pe o infrastructura bazata pe Microsoft Exchange Server;
24.20.      Serviciul LICENTA: defineste procedura prin care Furnizorul inregistreaza in numele Clientului diferite tipuri de software aflate in proprietatea altui producator, sub termenii si conditiile acestuia;
24.21.      Serviciul CLOUD STORAGE: serviciul prin care se asigura un spatiu de stocare pe serverele Furnizorului, accesibil prin protocoale specifice;
24.22.      Serviciul IT: defineste orice alt tip de serviciu din sfera domeniului de activitate al Furnizorului care nu a fost clar precizat si/sau definit mai sus;
24.23.      Backup Services: punerea la dispozitie a clientului a mijloacelor informatice prin care serverele la care se doreste backup sa realizeze comunicarea si transferul de date catre serverul de backup.
24.24.      Serviciul Nume Domeniu: Reprezinta serviciul de INREGISTRARE / REINNOIRE NUME DE DOMENII, a dreptului de folosinta de catre client pentru numele de domeniu ales de acesta, in conformitate cu oferta Furnizorului si termenele si conditiile registrarului de top level. Respectivele termene si conditii se regasesc pe site-ul registrarului de top level, cum ar fi linkurile: https://www.icann.org/policy#what_is_policy si/sau https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu- domains/ pentru domenii .eu.
In momentul in care „INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA” ( ROTLD ) va introduce o taxa de mentenanta anuala, link-ul cu respectivele termene si conditii vor fi afisate pe site-ul www.rotld.ro .
25.           SPAM – conform legilor in vigoare si a bunelor practici de transmitere a mesajelor electronice, desemneaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate, mesaje avand de cele mai multe ori caracter comercial, de publicitate pentru produse si servicii,
26.           TARIFE – reprezinta taxele si/sau tarifele pentru SERVICIILE solicitate cuprinse in Formularul de comanda a serviciului care pot include tarife de instalare, tariful pentru oricare din SERVICIILE furnizate etc;
27.           TAXA INSTALARE/CONFIGURARE SERVICII, TAXA ADITIONALA – Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe taxa de instalare/configurare servicii sau taxe aditionale in cazul in care, la cererea Clientului, se opereaza configurari sau setari speciale care nu fac obiectul ofertei curente;
28.           TAXA REACTIVARE – In cazul in care termenul de intarziere al unei plati este mai mare de 30 de zile de la emiterea facturii proforme, Furnizorul este indreptatit sa perceapa o taxa suplimentara de reactivare a Serviciului;

 1. UPTIME – reprezinta timpul efectiv in care serviciile contractate au fost active si functionale;
  30. UTILIZATOR – defineste orice persoana fizica sau juridica care foloseste serviciile oferite de Furnizor;
  31.           VIZITATORI ZILNICI – defineste suma tuturor vizitelor realizate intr-un interval de 24 de ore, de pe IP-uri unice, catre site-urile gazduite de Client.
  32.           Web HOSTING / Hosting Reseller- defineste modalitatea tehnica de gazduire a paginilor web administrate de catre Client, folosind infrastructura de echipamente a Furnizorului;
  33.           FURNIZOR – defineste si denumeste in continuare ASTIMP IT SOLUTION SRL, o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Galati, Str. Ovidiu, nr. 15, bl. LC5, sc.1 ,ap.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub nr. J17/ 391/ 26.03.2015 si avand Codul Unic de Inregistrare RO 34287108, cont bancar RO32BACX0000001662885000, deschis la UniCredit Bank S.A. – Suc. Galati- avand urmatoarele date de contact: e-mail: office@dedicatserver.ro, tel. +40758027540.
  34.           Zona de client: reprezinta interfata pusa la dispozitie de catre prin intermediul careia Clientul poate efectua operatiuni de administrare serviciile achzitionat, precum: comandarea de servicii noi, solicitarea de inchidere a serviciilor, efectuarea platilor prin card de credit si/sau Paypal, actualizarea datelor de contact, vizualizarea si descarcarea facturile emise client, etc. Zona de client se poate accesa la urmatoarea adresa: clientarea.dedicatserver.ro

 

 

INCHEIAT DE CATRE SI INTRE FURNIZOR SI BENEFICIAR

 

Articolul 1 – Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract il constituie prestarea de catre Furnizor de servicii specifice domeniului de activitate astfel incat Clientul sa beneficieze de serviciile contractate si descrise in Anexa Descriptiva, care face parte integranta din Contract si vor fi prestate de catre Furnizor la capacitatea si eficienta sa maxime. Serviciile noi contractate ulterior de catre Client vor fi adaugate la Anexa Descriptiva initiala si vor deveni parte integranta a contractului initial.

 

Articolul 2 – Modalitati de derulare a contractului. Eligibilitate

Site-ul si Serviciile continute si descrise in Site sunt disponibile doar Clientilor cu capacitate legala de a contracta, conform dispozitiilor legilor civile din Romania. Prin folosirea Site-ului sau Serviciilor, declarati si garantati ca sunteti

(i) o persoana majora,
(ii) sau in caz contrar o persoana careia dispozitiile legale in vigoare ii recunosc capacitatea de a incheia acte juridice si
(iii) nu sunteti o persoana care are interdictie de a achizitiona sau beneficia de Serviciile continute in Site, conform legilor romane sau altor legi aplicabile.

Daca acceptati/sunteti parte in prezentul Contract din partea unei societati sau alte entitati juridice, declarati si garantati pe propria raspundere ca reprezentati si ca aveti autoritatea legala de a angaja o astfel de societate/ entitate prin clauzele prezentului Contract, caz in care termenii „dumneavoastra”, „al dumneavoastra”, „Client”, „Beneficiar”, „Utilizator” se vor referi la acea societate/entitate. In cazul in care, dupa acceptarea prin mijloace electronice, Furnizorul descopera ca nu aveti autoritatea legala de a reprezenta societatea/entitatea, sunteti personal responsabil de clauzele prezentului Contract, incluzand, dar fara a se limita la obligatiile de plata.

Fără nicio limitare, urmatoarele diligente si obligatii nu sunt incluse în Servicii: nu putem si nu verificam daca numele de domeniu (domenii) selectate sau utilizate sau oricare alte Servicii incalca drepturile altora. Este responsabilitatea Clientului sa stie daca numele de domeniu (domenii) utilizate sau modul in care folosit Serviciile contractate incalca drepturile altora. Este responsabilitatea Clientului sa furnizeze informatii de contact corecte cu privire la Serviciile contractate, pentru a fi comunicate reclamantilor, potențialilor reclamanți și autoritatilor guvernamentale. Nu este responsabilitatea Furnizorului de a transmite hotararile judecatoresti sau alte comunicari legale catre Client. Cu toate acestea, cand vom fi instiintati de catre o terta parte ca Serviciile comandate sau utilizate de Client, inclusiv domeniul/ domeniile comandate, incalca drepturile altora, vom notifica de indata Clientul despre aceasta situatie. Clientul are obligatia sa raspunda in maxim 24 de ore la notificarea noastra si sa-si exprime pozitia in privinta reclamatiei primite. Neprimirea din partea Clientului a unei infirmari asupra sustenabilitatii reclamatiei primite, poate sa duca la aplicarea de restrictii tehnice asupra Serviciilor contractate de acesta, conform prevederilor prezentului Contract.

2.1.          Termenul de activare a serviciilor contractate de Client este de maxim 48 de ore lucratoare din momentul confirmarii bancare a achitarii respectivelor servicii. Timpul alocat activarii serviciilor comandate de catre Client nu se considera Downtime. Acest interval presupune efectuarea lucrarilor tehnice in vederea activarii serviciilor contractate si se factureaza normal.

2.2.          In situatia in care Beneficiarul va reclama functionarea defectuoasa a unuia dintre serviciile contractate, Furnizorul se angajeaza sa remedieze in maxim 24 de ore orice defectiune datorata din culpa sa.

2.3.          Nicio plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei in contul bancar al Furnizorului. Daca data scadenta a platii coincide cu o zi de Sambata sau Duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Furnizor in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. In cazul in care, din diferite motive (ex. disfunctionalitati ale sistemului bancar etc.), Furnizorului nu i s-a alimentat contul cu sumele platite de Beneficiar, obligatia de plata a sumelor respective nu dispare, Beneficiarul fiind obligat sa se ingrijeasca de stingerea acestor obligatii, cu tot ceea ce implica aceasta.

2.4.          Furnizorul garanteaza o disponibilitate lunara a serviciilor de 99,9%. In cazul in care, din culpa directa a acestuia, disponibilitatea minim garantata nu este atinsa, atunci Clientul va beneficia, la urmatoarea factura pe care va trebui s-o achite catre Furnizor, de o reducere a valorii serviciului contractat, proportionala cu perioada de nefunctionalitate. Se considera activa o sesizare din momentul semnalarii acesteia de catre client (conform articolului 2.5.) si receptionarii de catre Furnizor.

2.5.          O functionare defectuoasa a unui serviciu contractat si constatat de Beneficiar, va fi notificata catre Furnizor numai dupa diagnosticarea propriilor echipamente, telefonic la numarul +40758027540, la adresa de e-mail noc@dedicatserver.ro sau folosind formularul pus la dispoziție în zona de client www.client.dedicatserver.ro, precizand urmatoarele aspecte:

2.5.1.       O descriere cat mai ampla a defectiunii sau erorilor constatate

2.5.2.       Asigurarea accesului pe echipamente atunci cand este necesar

2.6.          Furnizorul va anunta prin e-mail sau prin intermediul zonei de client orice lucrare de interventie sau intretinere a echipamentelor sau retelei de comunicatii a Furnizorului, cu cel putin 12 ore inaintea lucrarii propriu-zise. Nu se considera perioada de nefunctionalitate a serviciului (downtime), perioada respectivei interventii programate. Aceasta nu va putea depasi mai mult de 4 ore si astfel de interventii vor fi programate, atunci cand este posibil acest lucru, doar in intervalul orar 00:00 AM-06:00 AM (GMT+2).

2.7.          Se accepta de ambele parti ca orice comunicare pe e-mail sau folosind formularul pus la dispoziție în zona de client www.client.dedicatserver.ro este considerata ca fiind suficienta in cazul transmiterii de orice informatii sau notificari de cealalta parte contractuala, ce decurg din derularea prezentului contract. Adresele oficiale de primire si trimitere corespondenta pentru Furnizor sunt: comercial@dedicatserver.ro, noc@dedicatserver.ro. Furnizorul isi rezerva dreptul sa foloseasca si alte adrese de e-mail, exclusiv pentru trimitere de: date, informatii sau notificari catre client, dar obligatoriu aceste adrese de e-mail sunt gazduite pe domeniul dedicatserver.ro. Adresele de mail autorizate de trimitere si primire e-mail-uri pentru Client, sunt specificate in Anexa Descriptiva.

2.8.          In comunicarea cu Furnizorul, Clientul va folosi formularul pus la dispoziție în zona de client  www.client.dedicatserver.ro sau prin intermediul adreselor de e-mail autorizate.

2.9.          Orice cerere de modificare in orice fel a contractului sau de reziliere a acestuia, trimisa prin posta electronica de catre Client, nu va putea fi luata in considerare decat daca a fost trimisa de pe adresa de e-mail principala autorizata sau prin formularul pus la dispoziție în zona de client www.client.dedicatserver.ro. In cazul in care Beneficiarul doreste inlocuirea adresei principale de email, acest lucru se poate realiza direct de catre Client din zona de client sau printr- o cerere scrisa venita de pe adresa de e-mail principal autorizata. Va fi necesar sa se indeplineasca si alte cerinte de securitate ce vor fi enuntate de Furnizor la momentul respectiv. In cazul in care un Client nu mai are acces la niciuna din adresele de email autorizate declarate ca imputernicite in comunicarea cu Furnizorul, singura modalitate de inlocuire a adresei de email principale este ca Beneficiarul sau reprezentantul legal imputernicit al Beneficiarului contractului sa se prezinte la punctul de lucru al Furnizorului in vederea depunerii unei cereri scrise pentru a autoriza alte adrese. La cererea Furnizorului, din motive de securitate, Beneficiarul va furniza si alte acte necesare pentru autentificare (CI, CUI, act constitutiv etc.).

2.10.        Orice cerere a Clientului care nu este transmisa de la o adresa de email autorizata nu va fi luata in considerare.

2.11.        Adresele de e-mail imputernicite de catre adresa de e-mail principala a unui cont, prin definirea acestora in campul de contact din zona de client, au dreptul de a deschide sesizari catre Furnizor in numele clientului care l-a imputernicit, iar clientul va primi automat pe e-mail, din sistemul de gestiune clienti, o copie a discutiilor purtate. Daca adresa de e-mail de contact exista exista asociata la doua conturi, sisteml de gestiune blocheaza trimiterea automata de e-mailuri catre proprietarii de conturi, situatia in care proprietarul de drept va trebui sa ceara, daca doreste, o copie a discutiilor purtate.

 

Articolul 3 – Valoarea Contractului. Facturare si termene de plata

3.1.          Valoarea prezentului contract este constituita din contravaloarea serviciilor contractate conform Anexei Descriptive si a altor servicii contractate ulterior de Client. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terti sau care exced obiectului prezentului contract. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele oferite Beneficiarului, doar in cazuri exceptionale, cand costurile acestuia pentru a onora serviciile cresc. Noile tarife vor fi comunicate Beneficiarului prin email, iar Beneficiarul va dispune de o perioada de pana la 14 zile in care va putea denunta unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 14 zile a unei cereri de reziliere asupra prezentului contract, se considera acceptul tacit din partea Clientului asupra modificarilor efectuate. Furnizorul va putea acorda Beneficiarului reduceri la valoarea Serviciului, la preturile echipamentelor comercializate, precum si la cuantumul penalitatilor.

3.2.          Pentru servicii contractate de Beneficiar, FURNIZORUL va emite o factura proforma in primele 5 (cinci) zile ale fiecarui ciclu de facturare acceptat de client. Factura proforma va fi achitata de catre Beneficiar in maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la emiterea acesteia de catre Furnizor. In caz de nerespectare a termenului de plata, Beneficiarul va putea fi obligat la plata de penalitati in procent de 0,6% din valoarea sumelor scadente si neachitate pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in acest caz, Furnizorul isi rezerva dreptul de a restrictiona total sau partial accesul clientului la serviciile contractate si/sau accesul public la serviciile oferite catre client. Orice restrictie aplicata in acest sens, nu se considera lipsa de furnizare (downtime) a Serviciilor catre Client.

3.3.          In cazul unor tipuri de servicii (cum ar fi, dar fara a se limita la : inregistrarea numelor de domenii, certificate SSL sau licente software), Furnizorul poate emite facturile cu 30 de zile in avans, perioada scadenta fiind de 15 zile.

3.4.          Furnizorul va emite in momentul consemnarii platii facturi proforme, factura fiscala corespunzatoare acesteia, care va fi transmisa Clientului la adresa de mail principala autorizata a reprezentantului comercial, definita in anexa descriptiva.

3.5.          Facturile proforme, cat si facturile fiscale, vor fi trimise prin posta electronica (e-mail) la adresa specificata de Beneficiar conform Anexei Descriptive. Intrarea in posesia Beneficiarului a facturilor emise de Furnizor va fi exclusiv responsabilitatea Clientului, iar neprimirea acestora nu il exonereaza pe Beneficiar de obligatiile contractuale, implicit de plata datoriilor catre Furnizor.

3.6.          Facturarea, cat si prefacturarea, sunt efectuate de Furnizor, prin scriere pe calculator si printare pe suport hartie la imprimanta clientului si/sau furnizorului, in conformitate cu Codul Fiscal din Romania (Legea 571/2003 si norme metodologice de aplicare) si au precizate textul „Valabil fara semnatura si stampila Furnizorului”.

3.7.          Plata efectuata de catre Client se considera valida in momentul intrarii efective a banilor in contul bancar al Furnizorului. Furnizorul poate cere Beneficiarului plata serviciilor in alt cont, diferit de cel stipulat in prezentul contract. Dispozitiile art.2.3. cu privire la plata, se aplica in consecinta.

3.8.          Furnizorul poate oferi, pe o perioada limitata, o reducere a valorii serviciilor prestate, sub forma unui discount comercial, in urmatoarele cazuri care includ, insa fara a se limita la: in baza unei oferte promotionale, a unui program de fidelizare, in baza contractarii unui volum mare de servicii sau a contractarii pe o perioada indelungata, in baza unor plati anticipate sau in baza art. 2.4. Discount-ul specificat va fi mentionat pe factura de Servicii.

3.9.          Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe taxa de instalare/configurare servicii sau taxe aditionale pentru setari si configurari speciale care nu fac obiectul ofertei curente sau a unui pachet de servicii deja contractat, in baza unei oferte extinse acceptata in prealabil de catre Client.

 

Articolul 4 – Durata contractului. Prelungiri ulterioare

4.1.          Contractul intra in vigoare la momentul confirmării de către Furnizor a acceptării comenzii transmise de Client. Dupa achitarea Serviciului, Clientul nu mai beneficiaza de dreptul de retragere din Contract si returnarea sumelor de bani achitate, Clientul acceptand in mod expres inceperea executarii contractului prin plata efectuata.

4.2.          Contractul se va considera incheiat pe o durata egala cu perioada achitata de catre Client in avans pentru serviciul contractat si se prelungeste automat cu perioade succesive egale, daca niciuna dintre parti nu si-a exprimat in mod expres incetarea contractului conform articolului 5.

 

Articolul 5 – Rezilierea contractului

5.1.          Oricare dintre parti are dreptul de a solicita incetarea acestui Contract oricand, pe baza unei notificari prealabile comunicate celeilalte parti cu un preaviz de minim 14 (paisprezece) zile.

5.2.          Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea niciunei formalitati prealabile, in cazul in care clientul nu-si respecta oricare dintre obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva clientului este declansata procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

5.3.          Furnizorul poate rezilia unilateral contractul daca:

5.3.1        Clientul a furnizat date de identificare false;

5.3.2        Clientul nu a raspuns comunicarilor transmise pe adresa de e-mail autorizata completata in Anexa Descriptiva;

5.3.3        Clientul nu a achitat valoarea serviciului contractat in termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii proforme;

5.3.4        Prin actiunile pe care le intreprinde, Clientul isi exprima direct sau indirect dezacordul fata de oricare clauza contractuala.

5.4.          Furnizorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul unilateral in cazul in care sunt aduse jigniri sau injurii asupra imaginii companiei sau a reprezentantilor acesteia.

5.5.          Tarifele practicate de Furnizor difera pentru acelasi tip de serviciu in functie de perioada de recurenta (implicit ciclul de facturare), aleasa de Client, conform ofertei Furnizorului. Astfel, in caz de reziliere anticipata, se recalculeaza pretul serviciilor efectuate pana la data rezilierii, avand ca referinta pretul corespunzator perioadei de recurenta celei mai apropiate. Dupa recalcularea sumei, in cazul in care nu exista alte datorii ale Beneficiarului catre Furnizor (inclusiv din derularea altor contracte sau servicii), se returneaza catre Client diferenta ramasa pana la suma achitata de acesta in avans. In cazul unei cereri de reziliere, Furnizorul poate emite o factura proforma in avans pentru serviciul contractat de Client, raportat la perioada ramasa pana la data rezilierii efective a contractului si pentru care serviciul contractat nu a fost achitat in prealabil de Client. Clientul se obliga sa achite aceasta factura in maxim 24 de ore de la data emiterii acesteia.

5.6.          Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul, de a suspenda sau inchide Serviciul, fara niciun fel de preaviz sau notificare prealabila, in orice moment, pentru cauze care includ, insa fara a se limita la inregistrarea de nume de domenii interzise, abuz de servicii (a se vedea art. 6.1.), nereguli privind platile, comportament ilegal sau in cazul in care utilizarea de catre dumneavoastra a Serviciilor implica o incalcare a politicilor oricarui Furnizor de Servicii de Internet (“ISP”), inclusiv transmiterea de e-mailuri nesolicitate tip spam. Nu se va restitui nicio suma de bani achitata de catre Client atunci cand suspendarea sau incetarea Serviciilor are o cauza din cele enumerate mai sus.

5.7.          In cazul in care Beneficiarul solicita rezilierea contractului inainte de termen, daca Clientul a beneficiat de promotii sau discount-uri promotionale, este obligat sa returneze toate discounturile si promotiile de care a profitat la incheierea contractului.

5.8.          In urma rezilierii contractului, toate informatiile si/sau datele gazduite de Client pe echipamentele Furnizorului vor fi inlaturate in orice moment, intr-un interval de timp aflat la libera alegere a Furnizorului.

5.9.          Contractul poate inceta in orice moment, cu acordul ambelor parti contractante.

 

Articolul 6 – Drepturi si obligatii ale Clientului

6.1.          Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul respectand in totalitate legislatia din Romania. In conformitate cu prevederile prezentului contract, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele actiuni, inactiuni, demersuri si tentative sunt considerate COMPORTAMENT INTERZIS si constituie incalcare a clauzelor prezentului contract, care poate duce la incetarea Contractului, fara nicio notificare sau interventie a instantei, constituind pact comisoriu de cel mai inalt grad:

6.1.1.       Spamming. Fie ca incarca excesiv sau nu Serviciile sau perturba serviciul abonatilor Furnizorului, Spam-ul este interzis. Termenul de “spamming” include, dar nu se limiteaza la trimiterea de mesaje nesolicitate si/sau mesaje comerciale pe Internet, mentinand o politica SMTP deschisa sau trimiterea la orice lista de contacte care nu au bifat optiunea de abonare si acceptare a acestora.

6.1.2.       Ofertarea interzisa. Clientul nu are dreptul sa furnizeze, sa vanda sau sa ofere spre vanzare urmatoarele: substante aflate sub controlul legii, droguri, arme, materiale piratate; instructiuni privind fabricarea, asamblarea sau obtinerea de bunuri ilegale sau arme pentru atacarea altor persoane; informatii folosite pentru incalcarea dreptului de proprietate sau a dreptului de marca; pornografie, programe, produse sau servicii de natura sexuala; servicii privind escortele sau alt continut pentru adulti.

6.1.3.       Blasfemia. Blasfemia sau referirile blasfemice din continutul site-ului sau din numele de domeniu este interzisa.

6.1.4.       Informatii și imagini private. Clientul nu are dreptul de a posta sau dezvalui informatii personale sau private cu privire la sau de copii minori sau orice terta parte, fara acordul expres al respectivului (sau al unui parinte, in cazul unui minor).

6.1.5.       Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala. Orice incalcare a unui drept de proprietate intelectuala apartinand unei persoane sau entitati, a confidentialitatii, a drepturilor de publicitate sau alte drepturi personale este interzisa. Furnizorul are dreptul sa elimine sau sa blocheze accesul la continutul care apare pe sau prin intermediul Serviciilor, doar in baza unei sentinte judecatoresti, comunicata in mod corect.

6.1.6.       Transmiterea de informatii eronate. Contrafacerea, prin denaturarea, omisiunea sau stergerea de antete din mesaje, informatii de raspuns din cuprinsul mailului si/sau protocolul de Internet, cu scopul de a ascunde sau a denatura originea unui mesaj este interzisă.

6.1.7.       Virusi si alte activitati distructive. Utilizarea Serviciilor pentru crearea sau trimiterea de virusi, viermi sau cai troieni sau pentru pinging, flooding sau mail bombing, sau angajarea în atacuri de tip denial of service, este interzisă. De asemenea, este interzis Clientului angajarea in alte activitati, destinate a perturba sau interfera cu sau care pot duce la intreruperea sau interferarea utilizarii in mod eficient a Serviciilor (sau orice retea, servicii, echipament si/sau sistem conectate).

6.1.8.       Hacking. Activitatile de tip “hacking” si cele conexe acesteia sunt interzise. “Hacking-ul” include, dar nu se limiteaza la urmatoarele activitati: accesarea ilegala sau fara autorizatie a calculatoarelor, conturilor sau retelelor; patrunderea sau incercarea de a penetra securitatea, scanarea de porturi, scanarea ascunsa si alte activitati menite sa ajute in activitatea de „hacking”.

6.1.9.       Proxy-uri anonime. Furnizorul nu permite utilizarea scripturilor proxy anonime pe serverele sale. Ele pot fi foarte abuzive pentru resursele de server si pot afecta toti utilizatorii de pe acel server.

6.1.10.     Pornografie infantilă. Utilizarea Serviciilor pentru a stoca, posta, afisa, transmite, face reclama sau face

disponibila pornografia infantila este interzisa.

6.1.11.     Alte activităti ilegale. Este interzisa utilizarea Serviciilor pentru angajarea in activitati considerate de Furnizor, la discretia sa absoluta, a fi ilegale. Astfel de activitati ilegale includ, dar nu sunt limitate la, stocarea, postarea, afisarea, transmiterea sau alt mod de punere la dispozitie de scheme ponzi sau scheme piramidale, folosirea frauduloasa a sumelor de bani de pe carduri de credit sau afisarea de informatii despre carduri de credit ale unor terti, fără consimtământul lor, precum și nerespectarea culpabila a legilor privind confidentialitatea online. Furnizorul va coopera pe deplin cu organele, autoritatile si instantele competente, in legatura cu investigarea oricaror si tuturor activitatilor ilegale care au loc pe sau prin intermediul Serviciilor.

6.1.12.     Limbaj obscen, defaimator, abuziv sau amenintator. Utilizarea Serviciilor pentru stocarea, postarea, transmiterea, afisarea sau punerea la dispozitie de limbaj obscen, defaimator, abuziv sau amenintator este interzisa. Aceeasi interdictie se refera si la folosirea, direct sau indirect, a limbajului obscen, defaimator, abuziv sau amenintator la adresa Furnizorului, angajatilor sai sau oricarui partener al sau.

6.1.13.     Alte activitati. Este interzisa angajarea in orice alta activitate care, la unica si absoluta discretie a Furnizorului, este considerata a intrerupe, interfera cu sau este daunatoare pentru Servicii, afacerea, operatiunile, reputatia, fondul de comert, clientii Furnizorului si / sau relatia cu ceilalti clienti sau capacitatea lor de a utiliza in mod eficient Serviciile. Astfel de activitati interzise includ, dar nu se limiteaza la punerea la dispozitie a oricarui program, produs sau serviciu care este proiectat pentru sau poate fi utilizat pentru incalcarea prezentelor clauze contractuale.

6.2.          Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor de identificare si a datelor gazduite pe echipamentele Furnizorului, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

6.3.          Clientul se obliga sa comunice de indata Furnizorului orice modificare privind Datele de Identificare ale Clientului. In caz contrar, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client. De asemenea, Clientul se obliga sa utilizeze si sa furnizeze o adresa de mail principala, folosita in corespondenta cu Beneficiarul si maxim doua adrese de email secundare. Toate comunicarile, modificarile, solicitarile catre si de la Furnizor se vor putea face si vor fi acceptate doar de pe adresele de e-mail autorizate ale Beneficiarului. Fara a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, Clientul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul site-lui, exceptand pagina cu forma generala a prezentului contract, sunt prezentate cu titlu informativ si nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele mentionate in corespondenta directa cu noi.

6.4.          BENEFICIARUL este singurul raspunzator pentru informatiile transmise in Internet, prin folosirea abuziva a serviciilor contractate, nerespectand art. 6.1.

6.5.          Echipamentele Furnizorului nu vor fi utilizate sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale sau pentru intreprinderea de actiuni considerate ilegale conform legislatiei din Romania, Uniunea Europeana si/sau SUA. Materialele sau actiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la:

6.6.1.       Trimiterea de e-mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de catre recipient, denuntate sau nedenuntate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare;

6.6.2.       Incalcarea unui drept de autor sau al oricarui alt drept al oricarui tert;

6.6.4.       Materiale menite sa incurajeze sentimentul de ura sau discriminare;

6.6.5.       Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase;

6.6.6.       Continut pentru adulti, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;

6.6.7.       Promovarea de activitati ilegale (hacking, cracking, warez etc.);

6.6.8.       Informatii sau software despre sau continand orice tip de virusi sau troieni cu exceptia acelora provenind de la companii specializate in combaterea, inlaturarea sau protejarea fata de acestia si doar respectand legile in vigoare cu privire la drepturile de autor;

6.6.9.       Colectarea de informatii personale pentru utilizarea in scopuri ilegale, sau in orice scop fara acordul persoanelor ale caror date sunt colectate;

6.6.10.     Orice continut sau actiune considerate de Furnizor ca fiind daunatoare sau ilegale;

6.6.11.     Pentru serviciul de cloud web hosting (cu resurse partajate), nu este permisa folosirea urmatoarelor tipuri de scripturi:

6.6.11.1.  Ce faciliteaza traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex. Scripturi de tip torrent, scripturi de upload/download fisiere);

6.6.11.2.  Pentru servicii de tip proxy sau IRC;

6.6.11.3.  PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi;

6.6.11.4.  De tipul FormMail;

6.6.11.5.  De tip Chat Room;

6.6.11.6.  Ce contin probleme de securitate cunoscute.

NOTA: Orice sesizare primita in acest sens si confirmata va putea duce la suspendarea imediata a contului respectiv fara o notificare in prealabil a Clientului.

6.7.          Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se face doar prin scripturi securizate la care accesul este restrictionat de parola sau sisteme anti-robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului.

6.8.          Pornografia sau orice alte materiale cu continut sexual sau obscen, link-uri avand legatura cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre.

6.9.          Nu este permisa utilizarea de scripturi de tip proxy sau IRC.

6.10.        Administrarea serverelor, echipamentelor si infrastructurii necesare derularii prezentului contract este oferita ca bonus gratuit si nu ne angajeaza cu niciun fel de responsabilitate. Ne rezervam dreptul unilateral de a intrerupe aceasta oferta in relatia cu un client in cazuri exceptionale, de exemplu, dar fara a se limita la: clientul abuzeaza cu cerinte de administrare software, clientul aduce jigniri de orice natura angajatilor Furnizorului etc. De asemenea, daca serviciul de mentenanta (administrare) servere sau alte echipamente presupune un numar crescut de ore de munca necesare strict pentru Client, in vederea bunei functionari a serviciilor contractate, ne rezervam dreptul de a inainta Clientului o oferta platita pentru acest tip de serviciu si de a intrerupe asigurarea gratuita a administrarii in cazul neacceptarii ei.

6.11.        Sa se asigure ca plata Serviciilor contractate se efectueaza la timp, fara sa se depaseasca termenul de scadenta;

6.12.        Sa nu faca cunoscuta parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, Beneficiarul se obliga sa colaboreze cu Furnizorul in scopul asigurarii securitatii accesului la serviciile si serverele Furnizorului si sa aduca la cunostinta acestuia, orice actiune despre care are cunostinta si care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea si etica retelei Internet;

6.13.        Sa se conformeze regulilor din retelele de nivel mondial atunci cand utilizeaza serviciile furnizorului pentru conectarea la acestea;

6.14.        Sa nu utilizeze abuziv echipamentele Furnizorului, conducand la perturbatii in functionarea acestora;

6.15.        Sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate Furnizorului sau unei terte persoane din cauza nerespectarii acestor obligatii, in cazul dovedirii culpabilitatii sale;

6.16.        Sa isi asigure o copie de siguranta externa la toate datele si informatiile gazduite pe echipamentele Furnizorului, acesta nefiind in niciun fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor Clientului, indiferent de motivul din care acestea survin. Furnizorul pune la dispozitie doar mijloacele prin care sa se realizeze in bune conditii aceste copii, dar nu poate controla factorii ce pot corupe aceste date, de exemplu, datele originale ale Clientului pot fi deja corupte in momentul in care se realizeaza copia de siguranta. Este responsabilitatea Clientului sa verifice constant integritatea, atat a datelor gazduite, cat si a copiilor de siguranta.

6.17.        Sa isi administreze site-urile gazduite pe serviciile contractate de la Furnizor, fiind singurul in masura sa controleze continutul propriilor site-uri;

6.18.        Sa respecte prevederile prezentului document pentru fiecare tip de serviciu in parte. Este considerata incalcare a clauzelor prezentului contract orice depasire a limitelor resurselor, spatiului de stocare sau oricaror altor criterii tehnice transmise si acceptate de Client inclusiv la capitolul “Parametri tehnici de furnizare a serviciilor” aflat pe Site.

6.19.        Clientul are obligatia de a raspunde solicitarilor venite din partea Furnizorului de a trimite documente sau informatii suplimentare in cazul in care exista suspiciuni indreptatite ca anumite date/informatii furnizate de Client sunt eronate.

6.20.        Clientul se angajeaza ca, in conformitate cu prevederile legislatiei din Romania, nu va gazdui niciodata pe echipamentele Furnizorului date cu caracter personal care sa nu fie in prealabil protejate impotriva vizualizarii lor  (in termeni de specialitate recunoscute ca “date in clar”), ce ar permite Furnizorului sau unei alte terte parti sa le acceseze chiar si intr-un mod accidental.

6.21.        Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, persoana care incheie prezentul contract din partea Beneficiarului declara pe propria raspundere ca este reprezentant legal al Beneficiarului.

6.22.        Beneficiarul are obligatia de a instiinta Furnizorul, in prealabil, de orice modificare survenita in datele de identificare ale sale si/sau ale reprezentantilor sai: legal, comercial sau tehnic. Daca acest lucru nu a fost posibil in urma unor situatii neprevazute, Beneficiarul va face toate eforturile pentru a duce la cunostinta Furnizorului respectivele modificariintr-un termen de maxim 15 zile.

6.23.        Beneficiarul declara ca a inteles si agreat in totalitate clauzele prezentului Contract.

6.24.        Clientul are următoarele drepturi:

6.24.1.     sa solicite facturile corespunzătoare platilor efectuate

6.24.2.     sa sesizeze catre Departamentul Tehnic prin email sau telefonic orice functionare defectuoasa a serviciilor contractate

6.24.3.     sa-i fie pastrate confidentiale datele de contact si datele de acces din baza de date a Furnizorului.

 

Articolul 7 – Drepturi si obligatii ale Furnizorului

7.1.          Furnizorul este raspunzator pentru asigurarea functionarii echipamentelor si retelei de transmisie date si acces Internet permanent, garantand un Uptime al acestora de 99,9%, cu exceptia serviciului Cloud , pentru care garanteaza un Uptime de 99.982%. Incalcarea acestei prevederi duce la sanctiuni asupra Furnizorului conform art.2.4.

7.2.          Furnizorul nu este raspunzator pentru alterarea informatiilor transportate in exteriorul sistemului propriu de comunicatii de date,

7.3.          Serviciile de acces la serviciile Internet sunt accesibile NON-STOP. Furnizorul asigura minim doua legaturi distincte de acces la Internet a data center-ului propriu. In mod exceptional, un ip poate fi filtrat de catre Furnizor sau de catre furnizorii acestuia de Internet, spre anumite destinatii din Internet, in cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a carui virulenta pune in pericol buna functionare a echipamentelor furnizorilor de Internet ce tranziteaza respectivul trafic. Aceasta procedura este recunoscuta de furnizorii de servicii de Internet ca singura metoda de protectie pana in momentul in care se identifica sursa atacului.

7.4.          Furnizorul va asigura:

7.4.1.       Suport tehnic telefonic la +40.758.027.540 – NON-STOP

7.4.2.       Interventie in regim NON-STOP pentru rezolvarea problemelor specifice Furnizorului (de exemplu: avarii hardware in datacenter etc.)

7.4.3.       Suport tehnic NON-STOP prin e-mail noc@dedicatserver.ro

7.5.          Pentru folosirea responsabila a serviciilor de Web Hosting (avand in vedere ca este un serviciu de tip shared, partajat cu mai multi utilizatori), Furnizorul isi rezerva dreptul de a realiza o configuratie a serverelor unitara pentru toti clientii, in functie de pachetul contractat, cu limitari tehnice, cum ar fi si fara a se limita la: limitarea trimiterii de maxim 200 de e-mailuri pe ora de catre client catre un maxim de 15 recipienti per e-mail, rularea scripturilor in cron la un interval mai mic de 15 minute etc. Aceste limitari sunt menite sa faciliteze accesul concurential corect la resurse al clientilor gazduiti pe respectivul echipament. Valori maxime acceptate pentru acest serviciu sunt: un numar de maxim

30.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 1000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul Web Hosting 5 GB, maxim 90.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 3000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul Web Hosting 10 GB, maxim 210.000 vizitatori lunar (sau echivalent 7000 vizitatori zilnici) pe site-urilor gazduite pe pachetul Web Hosting 30 GB. Valorile echivalente maxim admise per pachet:

7.5.1.       Web Hosting 5 GB – 2,4 Ghz consum procesor, 1 Gb consum memorie RAM, 10 Procese simultane;

7.5.2.       Web Hosting 10 GB – 3,2 Ghz consum procesor, 2 Gb consum memorie RAM, 20 Procese simultane;

7.5.3.       Web Hosting 30 GB – 3,2 Ghz consum procesor, 3 Gb consum memorie RAM, 30 Procese simultane

7.5.4.       Pachetele Hosting Reseller presupune un container cu resurse dedicate fiecarui client si administrat de catre Furnizor si client prin interfetele WHM si cPanel.

7.5.5.       Reseller 50 GB – 3,2 Ghz consum procesor, 5 Gb consum memorie RAM, 50 Procese simultane; 30 conturi găzduite;

7.5.6.       Reseller 90 GB – 3,2 Ghz consum procesor, 6 Gb consum memorie RAM, 90 Procese simultane; 50 conturi găzduite;

7.5.7.       Reseller 120 GB – 3,2 Ghz consum procesor, 6 Gb consum memorie RAM, 120 Procese simultane, 50 conturi găzduite;

7.5.8.       Reseller 300 GB – 3,2 Ghz consum procesor, 8 Gb consum memorie RAM, 250 Procese simultane, 200 conturi găzduite

7.6.          Atunci cand se primeste o sesizare oficiala din partea unei autoritati abilitate, a unui utilizator sau in cazul autosesizarii cu privire la o fapta, actiune, inactiune, defectiune, functionare necorespunzatoare, frauda, utilizare frauduloasa sau orice alta imprejurare de natura sa puna in pericol functionarea corespunzatoare a Serviciilor, a echipamentelor Furnizorului sau pentru remedierea unei astfel de situatii, Furnizorul este indreptatit sa acceseze serverele proprii sau cele aflate in custodie, utilizand datele de acces folosite de Client sau, la cererea expresa a unei persoane/entitati care are calitate sau din proprie initiativa, le poate reseta.

7.7.          Pe perioada derularii contractului, atunci cand intervine un incident de plata pentru un Serviciu contractat, Furnizorul este indreptatit sa compenseze orice plati ulterioare ale unui Client care are mai multe Servicii contractate, cu Serviciile neachitate, astfel incat sa se stinga datoriile cele mai vechi, conform imputatiei platii.

7.8.          In situatia in care un Client reziliaza un Serviciu fara a achita perioada de preaviz conform contractului si revine cu o comanda noua de servicii, Furnizorul este indreptatit sa retina banii incasati pentru Serviciul nou contractat, cu acordul Clientului si sa-i redirectioneze in contul contractului reziliat pentru neplata, in vederea acoperirii pierderilor/pagubelor.

7.9.          Furnizorul isi rezerva dreptul de a cere Clientului furnizarea unor acte de identificare suplimentare (CI, CUI, act constitutiv etc) atunci cand considera ca este necesar acest lucru.

7.10.        Furnizorul isi rezerva dreptul de a inregistra convorbirile telefonice intre reprezentantii sai si Client, Clientul fiind instiintat in prealabil despre acest lucru.

7.11.        Furnizorul isi rezerva dreptul unilateral de a retrage sau inlocui cu un produs similar orice produs soft licentiat, achizitionat de la o terta parte, in oricare din situatiile:

7.11.1.     costul furnizorului cu respectivele licente achizitionate de la alti producatori de soft se mareste cu peste 10% clientul foloseste respectivul soft licentiat incalcand termenele si conditiile producatorului

7.11.2.     furnizorul  constata  deficiente  tehnice  (“bug-uri”)  ce  genereaza  diferite  erori  si  pericliteaza     buna

functionare a altor servicii

7.11.3.     alte situatii ce cauzeaza sau pot cauza pierderi de orice natura clientului sau furnizorului.

 

Articolul 8 – Migrarea catre alte servicii sau pachete de servicii

8.1.          Migrarea spre un alt pachet al Serviciului este posibila doar prin preaviz de minim 14 zile inainte de expirarea unui ciclu de facturare. In anumite cazuri, si doar cu acordul Furnizorului, se poate realiza migrarea la o data stabilita de comun acord de ambele parti contractuale.

8.2.          Furnizorul nu va lua in considerare nicio astfel de cerere in cazul in care pe numele clientului au fost emise facturi pentru care nu s-a inregistrat plata pana la momentul migrarii conform art. 2.3.

8.3.          In cazul migrarii spre alte servicii sau pachete de servicii, precum si in orice alta situatie, Serviciile AddOn contractate nu se vor putea inchide decat impreuna cu Serviciul de baza contractat sau cu acordul expres al Furnizorului.

 

Articolul 9 – Limitari contractuale

9.1.          Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice ale clientului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din derularea prezentului contract. Exceptand dispozitiile contrare din prezentul Contract, Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate privind orice fel de paguba de orice natura provocata Clientului de catre un tert prin intermediul adreselor IP furnizate de catre Furnizor.

9.2.          Furnizorul nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube, de orice natura, suferita de Client sau orice terta parte, care refuza, in totalitate sau in parte, exercitarea de catre Furnizor a drepturilor sale in baza prezentului Contract. Furnizorul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa, de alterarea si/sau securitatea informatiilor care tranziteaza Internetul.

9.3.          Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul si nu isi asuma responsabilitatea asupra continutului informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract. De asemenea, Furnizorul nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor asigurate de prezentul contract.

9.4.          Furnizorul nu garanteaza securitatea totala a datelor stocate pe echipamentele proprii atat din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva daunelor ce pot surveni din aparitia unor defecte fizice la echipamente, cat si din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva unor atacuri prin metode software de tip malitios.

9.5.          Furnizorul nu ofera nicio garantie ca: Serviciul va indeplini toate cerintele Clientului; Serviciul va fi furnizat neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori; absolut orice eroare de program va fi corectata. Beneficiarul accepta si intelege ca Uptime- ul unui site nu este acelasi lucru cu Uptime-ul unui serviciu contractat.

9.6.          In cazul produselor soft si/sau licentelor oferite, Furnizorul nu ofera alte garantii fata de garantia oferita de producatorul original al acestora, implicit nu se garanteaza ca respectivele softuri vor indeplini toate cerintele dorite de client. Este responsabilitatea Clientului sa se intereseze la producatorii respectivelor softuri asupra garantiilor oferite de acestia cat si a compatibilitatii lor cu alte softuri.

9.7.          Furnizorul nu va raspunde financiar decat in limita maxima a valorii efective a serviciului contractat, raportata la perioada de nefunctionalitate sau functionare defectuoasa, pentru eventualele daune produse Beneficiarului, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea serviciilor prevazute de prezentul contract sau prin producerea oricarui eveniment sau serii de doua sau mai multe evenimente aflate in conexiune.

9.8.          Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevazuta de lege.

9.9.          Orice material descarcat sau obtinut in alt fel prin utilizarea Serviciului se afla astfel la discretia si poate fi folosit doar pe riscul propriu al Clientului. Clientul va fi singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat Serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea oricaror materiale.

9.10.        Nici o informatie, orala sau scrisa, obtinuta de catre Client de la Furnizor prin intermediul Serviciului, nu va crea o garantie care nu este stipulata expres in prezentul Contract si politicile adiacente.

9.11.        Beneficiarul exonereaza de raspundere si va despagubi Furnizorul atat cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea Serviciului sau a retelei de comunicatii a Furnizorului de catre Client, cat si cu privire la orice pierdere (directa sau indirecta), costuri, actiuni, procese, pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) atrase in orice fel de incalcarea sau ignorarea de catre Client a acestor conditii.

9.12.        Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru orice actiuni ale unei terte parti asupra propriilor produse sau servicii (de exemplu, fara a se limita la: serviciul de inregistrare nume domenii, certificate SSL, softuri si licente aferente) chiar daca acestea au fost achizitionate prin intermediul Furnizorului imposibilitatea Clientului de a achizitiona domeniul dorit si nici pentru eventualele costuri aditionale survenite.

 

Articolul 10 – Confidentialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1.        Furnizorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, furnizate de Beneficiar sau solicitate de acesta, cu exceptia situatiei in care divulgarea acestor date este realizata cu acordul prealabil al Beneficiarului dat in baza prezentului Contract, la cererea unor terti autorizati, la cererea organelor de stat abilitate sau autorizate, sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectarea debitelor etc.) in vederea executarii Contractului. Furnizorul este auditat si respecta normele EU GDPR. Furnizorul s-a angajat faţă de securitatea tuturor datelor pentru serviciile sale şi are în funcţiune măsuri fizice, administrative şi tehnice, proiectate pentru a preveni accesul neautorizat la informaţiile respective. Politicile de securitate WebClassIT acoperă administrarea securităţii atât pentru operaţiunile sale interne, cât şi pentru servicii. Aceste politici, care sunt aliniate la standardul ISO/IEC 27001:2013, guvernează toate zonele de securitate aplicabile serviciilor şi se aplică tuturor angajaţilor WebClassIT. Domeniile de activitate de suport, consultanţă şi servicii Gazduire web ale ASTIMP IT SOLUTION au dezvoltat declaraţii detaliate ale practicilor de securitate, care se aplică majorităţii ofertelor de servicii, care sunt disponibile pentru a fi consultate, la cererea dumneavoastra.

10.2.        Beneficiarul este de acord ca datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal, sa fie prelucrate de Furnizor in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru activare, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii prevederilor Contractului, inregistrarii si rezervarii de nume de domeniu pe seama Beneficiarului, cat si in scop promotional, cu respectarea drepturilor Beneficiarului prevazute de lege. In cazul in care aceste operatiuni sunt realizate de catre terte parti, datele cu caracter personal vor putea fi comunicate acestora in vederea executarii contractului. Beneficiarul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor sale personale in scop promotional, la exprimarea acordului asupra contractului, printr-o cerere separata si comunicata Furnizorului in conditiile prevazute de prezentul contract.

10.3.        In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, clientul beneficiaza, in baza unei cereri transmise in scris catre Furnizor de urmatoarele drepturi prevazute de lege:

10.3.1.     dreptul de a fi informat

10.3.2.     dreptul de acces

10.3.3.     dreptul la rectificare

10.3.4.     dreptul la stergerea datelor

10.3.5.     dreptul la restrictionarea prelucrarii

10.3.6.     dreptul la portabilitatea datelor

10.3.7.     dreptul la opozitie

10.3.8.     dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata

10.3.9.     dreptul de a se adresa justitiei

 

Articolul 11 – Forta majora

Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Partea care invoca forta majora, va aduce la cunostinta celeilalte parti aparitia cazului de forta majora, in maxim 48 de ore de la producere si va remite acesteia confirmarea Camerei de Comert si Industrie privind existenta cazului de forta majora in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora. Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau incetarea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.

 

Articolul 12 – Notificari

12.1.        Orice comunicare, notificare sau vizare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin una din urmatoarele modalitati:

12.1.1.     la adresele de mai jos, pe cale postala, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare:

12.1.1.1.  Pentru Furnizor: Sediul Social: Galati, Str. Ovidiu, nr. 15, bl. LC5, sc.1 ,ap.1

12.1.1.2.  Pentru Beneficiar: Conform Anexa Descriptiva;

12.1.2.1.  +40.758.027.540 pentru Furnizor

12.1.2.2.  pentru Beneficiar, numarul de fax specificat in Anexa Descriptiva

12.1.3.     conform articolului 2.7.

12.1.4.     Prin intermediul zonei de client

 

Articolul 13 – Cesiunea Contractului

13.1.        Furnizorul are dreptul de a transfera drepturile si obligatiile izvorate in temeiul prezentului contract catre alte societati comerciale in urma reorganizarii juridice a societatii, a cedarii fondului de comert sau al patrimoniului catre o alta societate, operatiune ce va fi notificata Clientului cu cel putin 5 (cinci) zile anterior datei la care transferul se va opera. La data stabilita in notificare, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul contract, se transfera de drept in sarcina societatii care va dobandi calitatea de Furnizor, nemaifiind necesar acordul expres al Clientului.

13.2.        Clientul va putea cesiona prezentul Contract in baza unui acord de cesiune care se va incheia EXCLUSIV la sediul Furnizorului, intre Furnizor, Client si o terta persoana, fizica sau juridica, care va prelua calitatea de Client. Cesiunea contractului se face in baza unui preaviz de minim 30 de zile si/sau la o data agreata de comun acord de ambele parti, cu conditia sa nu existe niciun Serviciu in derulare neachitat.

Articolul 14 – Rezolvarea litigiilor

Litigiile de orice natura decurgand din derularea, interpretarea si executarea prezentului contract sau in legatura cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentanti ai ambelor parti, se vor rezolva in cadrul instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

 

Articolul 15 – Modificarea Contractului

15.1.        Modificarea altor clauze din contract de catre Furnizor, se va face doar cu preaviz de minim 14 zile si va da dreptul Beneficiarului de a rezilia unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 14 de zile a unei cereri de reziliere a prezentului contract, se considera acceptul tacit din partea clientului asupra modificarilor operate. Exceptand Anexa Descriptiva, orice modificare operata prezentului contract, va fi notificata catre client doar prin intermediul site-ului Furnizorului, in cadrul acestei sectiuni.

15.2.        Orice tip de modificare contractuala se opereaza numai daca ultima factura proforma emisa catre Client a fost achitata.

15.3.        Comanda unor servicii aditionale (addon) Contractului initial, trebuie sa contina aceleasi date din comanda initiala. In cazul in care intervine o modificare a datelor respective, Clientul este obligat sa anunte Furnizorul cu 15 zile inainte de operarea efectiva a modificarii in cauza.

 

Articolul 16 – Clauze finale

Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana. In cazul in care vor exista discrepante intre versiunea in limba romana si eventuale versiuni in alte limbi, va prevala versiunea in limba romana.

Contract cadru Internet FO conditii generale- download

 

CONTRACT-CADRU  DE PRESTARI SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

 

Seria D Nr.DA0803

Data 07.10.2019

Incheiat intre ASTIMP IT SOLUTION S.R.L., furnizor autorizat de servicii si retele de comunicatii electronice, prin reprezentant Stuhlmuller Toma-Alexander  si

BENEFICIAR

Nume/Denumire: XXX

Domiciliu/Sediu social: Str. XXXXXXX nr. xx,  localitate XXXXXXXX ,Cod postal……………,Sector/Judet 2,Tel…………………..,Fax. …………………..,

Date de identificare: Numar ORC: J4xx/xxx/20xx, CUI: xxxxxxxxxx, atribut fiscal: RO, C.I. Seria….…Nr………………, Eliberat de ………………………….. la data de ……………………….  CNP: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Cont bancar: ROxxxxxxxxxxxxxx deschis la: XXXXXXX BANK

Reprezentant legal: Dl. Nume Prenume   , având functia de ADMINISTRATOR

Adresa de facturare (daca difera de domiciliu/sediul social):

Persoana de contact: Dl Nume Prenume, Tel………………………, e-mail:………………

 

Locatiile  la care se va furniza Serviciul:

 1. Vezi Anexa 1

 

Serviciile solicitate:

  Servicii Internet    Servicii Telefonie     Servicii DataCenter    Altele: inchiriere traseu FO 

Accesul la Serviciu:

  Cablu coaxial      Fibra optica      Radio      Linie inchiriata      Ethernet     Altele………………………………………..

 

Conditiile speciale pentru fiecare serviciu solicitat sunt parte integranta a Contractului. La semnarea contractului Beneficiarul este informat de afisarea lor  pe site-ul www.dedicatserver.ro Utilizarea oricarui Serviciu solicitat presupune  ca Abonatul a fost informat, a acceptat si si-a asumat conditiile speciale aplicabile la data utilizarii Serviciului.

Echipamentele necesare pentru acces:

 modem de cablu     media convertor     modem radio     adaptor retea     altele ………………………..

Modalitatea de dobandire a echipamentelor de catre Beneficiar:

 vanzare-cumparare     vanzare-cumparare in rate     contract de inchiriere   custodie    proprietatea Beneficiarului

 

Optiuni Beneficiar persoana fizica/juridica:                   

§   privind neincluderea datelor personale in registrele publice ale abonatilor:  Nu sunt de acord ca datele mele de identificare sa fie utilizate in registrele publice ale abonatilor

§   privind primirea de mesaje publicitare:  Nu sunt de acord ca datele mele de identificare sa fie utilizate pentru primirea de mesaje publicitare de la furnizor sau de le terti

ASTIMP IT SOLUTION S.R.L.

prin Stuhlmuller Toma-Alexander

Administrator

[semnatura si stampila]

 

 

Beneficiar

prin

Administrator

[semnatura]

 

[Stampila]

 

Din prezentul Contract, fac parte urmatoarele anexe aplicabile dupa caz, de care Beneficiarul declara ca a luat la cunostinta, in functie de Serviciul solicitat fie la data semnarii Contractului, fie ulterior, conform Anexei de Tarife  si Servicii, dupa cum urmeaza: Conditiile generale de furnizare a serviciilor ASTIMP IT SOLUTION SRL, Conditii speciale pentru furnizarea serviciului de Acces Internet, Conditii speciale pentru furnizarea serviciului de Telefonie, Conditii speciale pentru furnizarea serviciului Audiovizual, Conditii speciale pentru furnizarea de servicii Data Center, Anexa de Tarife si Servicii si Proces verbal de predare in custodie si punere in  functiune a Serviciului.

 

Prezentul contract reprezinta vointa partilor fiind intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare, azi data………..  cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

CONDITII GENERALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR ASTIMP IT SOLUTION SRL 

Art. 1. Definitii

Termenii utilizati in continutul prezentelor Conditii generale au urmatoarele intelesuri:

Abonament: reprezinta o taxa lunara specificata in Anexa de Tarife si Servicii care trebuie achitata de Beneficiar pentru a beneficia de toate sau oricare din Serviciile ASTIMP IT SOLUTION SRL si care include costurile si tarifele aferente fiecarui Serviciu solicitat la un moment dat;

Beneficiar: reprezinta persoana fizica sau juridica ale carei date de identificare sunt mentionate pe prima pagina a acestui Contract si care este titular al drepturilor si obligatiilor mentionate in prezentul Contract;

Anexa de Tarife si Servicii: reprezinta Anexa la prezentul Contract continand Serviciul solicitat si Produsul contractat impreuna cu Serviciul, Serviciile asociate sau conexe Serviciului solicitat, Solutiile de conectare, Echipamentele, Tarife aplicabile Serviciului solicitat ca pret integral al Pachetului de servicii contractat sau individualizat per fiecare serviciu, etc; Modificarea optiunilor Beneficiarului pentru unul din Serviciile contractate initial se va face prin inlocuirea Anexei de Tarife si Servicii cu una noua, care intra in vigoare la data semnarii si dupa achitarea obligatiilor contractuale scadente la data semnarii noi Anexe.

Contract: reprezinta documentul contractual standard ASTIMP IT SOLUTION SRL constand in prezentele Conditii generale de furnizare inclusiv prima pagina, ce reprezinta contractul cadru de furnizare si utilizare a serviciilor ASTIMP IT SOLUTION SRL la care sunt atasate constituind parte integranta din Contract, Conditiile speciale de furnizare aplicabile fiecarui Serviciu contractat la un moment dat, conditii speciale ce se regasesc afisate pe http://www.dedicatserver.ro, Anexa de Tarife si Servicii precum si orice alte documente avand caracter contractual semnate concomitent sau ulterior incheierii Contractului cu Beneficiarul, inclusiv orice documente, comenzi  transmise in scris ASTIMP IT SOLUTION SRL de catre Beneficiar se adauga Contractului si fac parte integranta din Contract. Contractul si documentele ce il consacra drept contract se poate incheia si in format electronic ori, dupa caz, printr-un mijloc de comunicare la distanta, acordul Abonatului pentru utlizarea acestor mijloace fiind considerat dat o data cu semnarea prezentelor Conditii generale.

Date cu caracter personal: informatiile referitoare la Beneficiarul persoana fizica prevazute de legislatia in vigoare (cu titlu de exemplu: nume si prenume sau denumire, domiciliu/sediu social (strada, numarul strazii, localitatea, sectorul, judetul), numarul de telefon, de fax, e-mail;

Echipament de acces: reprezinta echipamentul tehnic (modem, adaptor, etc) prin intermediul caruia Beneficiarul acceseaza si utilizeaza Serviciul si Produsul contractat impreuna cu Serviciul si care poate fi proprietatea ASTIMP IT SOLUTION SRL si comercializat sau predat in custodie Beneficiarului sau poate fi proprietatea Beneficiarului;

EURO: reprezinta Moneda Unica Europeana.

ASTIMP IT SOLUTION SRL: reprezinta societatea ASTIMP IT SOLUTION S.R.L., cu sediul in Galati, Str.Ovidiu nr 15, bl. LC5, sc.1 ,ap.1, Cod postal 80084, numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J17/112/1994, Cod Unic de Inregistrare RO 5097690, cont bancar RO15PIRB1801766000001000 deschis la Piraeus Bank Galati, furnizor autorizat de servicii si retele de comunicatii electronice, proprietar al site-ului Internet http://www.dedicatserver.ro, avand urmatoarele date de contact: telefon 0747778824; e-mail: office@astimp.ro

IPTV sau Televiziunea IP presupune transmiterea semnalului TV cu o inalta calitate a imaginii si sunetului, via protocoalele IP de Internet, direct pe ecranul televizorului.

Perioada contractuala minima: Este durata minima de utilizare exprimata in luni a Serviciilor de catre Abonat pentru a beneficia de anumite promotii, avantaje.

Perioada de facturare: perioada dintre doua date de facturare consecutive. Data de facturare depinde de momentul activarii Beneficiarului in reteaua ASTIMP IT SOLUTION SRL si va fi mentionata in prima factura de servicii.

Servicii: reprezinta oricare sau mai multe din serviciile de telecomunicatii si pe cele prin retelele de transmitere a serviciilor de programe audiovizuale si/sau produsele asociate sau conexe Serviciilor furnizate de ASTIMP IT SOLUTION SRL care cuprind cu titlu exemplificativ servicii si/sau produse audiovizuale, servicii si/sau produse acces Internet, servicii si/sau produse de telefonie, servicii Data Center, linii inchiriate, servicii accesorii precum Remote Backup, gazduire, inregistrare domeniu etc , precum si orice alte servicii disponibile la un moment dat (servicii operationale precum instalari, configurari /reconfigurari, reactivari, suspendari, depanari software etc.) si detaliate in oferta ASTIMP IT SOLUTION SRL.

Preturi si tarife: reprezinta taxele si/sau tarifele pentru fiecare din Serviciile solicitate si Produs contractat impreuna cu Serviciul cuprinse in Anexa de Tarife si Servicii care cu titlu de exemplu pot fi: tarif instalare, tariful de abonament lunar pentru oricare din Serviciul furnizat, etc. Aceste tarife includ si pe cele percepute pentru prestarea unor servicii altele decat serviciile de comunicatii electronice (ex. tarife de reconectare, tarife pentru schimbarea numarului de telefon etc).

Art. 2. Obiectul contractului

(1) ASTIMP IT SOLUTION SRL se obliga sa furnizeze Serviciul solicitat iar Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea acestuia, la scadenta, conform prevederilor prezentului Contract. (2) Serviciul furnizat de ASTIMP IT SOLUTION SRL este mentionat in Anexa de Tarife si Servicii si se poate constitui din oricare sau mai multe din serviciile de telecomunicatii si pe cele prin retelele de transmitere a serviciilor de programe audiovizuale, hosting, Produse contractate impreuna cu Serviciul, Servicii si/sau Produsele asociate sau conexe Serviciului furnizat de ASTIMP IT SOLUTION SRL. Modificarea optiunilor Beneficiarului pentru unul sau mai multe dintre Serviciile solicitate, se va face fie prin comanda scrisa a Beneficiarului si aceptata de ASTIMP IT SOLUTION SRL, fie prin inlocuirea Anexei de Tarife si Servicii cu o noua Anexa  de Tarife si Servicii, care  va  intra in vigoare la data semnarii si achitarii sumelor datorate. Orice modificare/suplimentare a Serviciului contractat initial se va efectua cu conditia ca la data solicitarii Beneficiarul sa nu inregistreze fata de ASTIMP IT SOLUTION SRL datorii scadente si neachitate, inclusiv accesorii. 

Art. 3. Echipamente. Punerea in functiune a Serviciului

(1) Instalarea Serviciului in locatia Beneficiarului se face contracost in conformitate cu tarifele in vigoare la data instalarii, cu echipamentele Beneficiarului sau cu echipamentele furnizate de ASTIMP IT SOLUTION SRL, prin una din modalitatile agreate de parti. Echipamentele predate in custodie Beneficiarului sunt si vor ramane proprietatea ASTIMP IT SOLUTION SRL. (2) Beneficiarul va permite accesul reprezentantilor ASTIMP IT SOLUTION SRL in locatiile sale in vederea instalarii, intretinerii, verificarii starii echipamentelor sau dezinstalarii echipamentelor/serviciilor. (3) Beneficiarul nu va aduce atingeri echipamentelor ASTIMP IT SOLUTION SRL, nu le va repara sau modifica, orice disfunctionalitate fiind adusa in timp rezonabil la cunostinta ASTIMP IT SOLUTION SRL si le va utiliza numai pentru scopul pentru care au fost proiectate si instalate, in caz contrar va fi obligat la plata contravalorii reparatiilor sau a echipamentelor in cazul in care acestea nu mai pot fi reparate. (4) ASTIMP IT SOLUTION SRL poate refuza conectarea la Serviciu, daca reteaua proprie si echipamentele Beneficiarului nu pot asigura conditiile tehnice pentru furnizarea Serviciului. In situatia in care instalarea Serviciului si/sau a echipamentelor necesita in prealabil obtinerea de avize, acorduri sau autorizatii necesare, instalarea se va realiza dupa obtinerea acestora. Obtinerea avizelor si aprobarilor de la terti cade in sarcina Beneficiarului. (5) Punerea in functiune a Serviciului se va face in baza unui proces-verbal de punere in functiune incheiat intre parti care atesta ca Serviciul a fost instalat si functioneaza in parametrii conveniti.

Art. 4. Preturi si tarife

(1) Serviciul este oferit la tarifele ASTIMP IT SOLUTION SRL aflate in vigoare la data semnarii Contractului sau la data prestarii serviciului. Tarifele sunt stabilite in EURO si nu includ TVA care se va factura separat. Acestea nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terti sau care exced obiectului prezentului contract si care in situatia in care vor fi datorate se vor factura separat. (2) ASTIMP IT SOLUTION SRL va putea actualiza tarifele in functie de tarifele pentru traficul catre terte retele, tarifele pentru servicii si preturile pentru bunuri care au influenta directa sau indirecta asupra serviciilor furnizate precum si in functie de alte elemente relevante. Noile tarife vor fi comunicate Beneficiarului prin orice mijloace care asigura dovada comunicarii iar Beneficiarul va dispune de o perioada de pana la 30 zile in care va putea denunta unilateral contractul in caz de neacceptare, fara plata de penalitati sau despagubiri. Lipsa transmiterii unei comunicari de neacceptare, in forma scrisa, din partea Beneficiarului cu scrisoare recomandata insotita de confirmare de primire la sediul ASTIMP IT SOLUTION SRL in aceasta perioada va semnifica acceptarea de catre Beneficiar a noilor tarife. (3) ASTIMP IT SOLUTION SRL va putea acorda Beneficiarului reduceri la valoarea Serviciului, la preturile echipamentelor comercializate precum si la cuantumul penalitatilor si va avea dreptul sa decida asupra imputatiei platilor asupra sumelor restante.

Art. 5. Facturarea serviciului. Modalitati de plata

(1) Facturare. Scadenta. Serviciul este facturat de regula lunar, integral sau separat in functie de Serviciul solicitat conform politicii de facturare ASTIMP IT SOLUTION SRL valabile la momentul furnizarii si utilizarii Serviciului. Factura se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii in care Serviciul este furnizat, se intocmeste in lei (RON) la cursul BNR valabil la data facturarii si cuprinde contravaloarea Serviciului furnizat in perioada de facturare. Scadenta pentru oricare din Serviciul contractat in temeiul prezentului Contract nu va putea depasi 14 zile calendaristice calculate de la data emiterii facturii. (2) Punerea in intarziere. Beneficiarul este de drept in intarziere la simpla implinire a datei scadente aferente fiecareia din facturile emise, fara vreo alta formalitate si fara a fi necesara punerea sa in intarziere pentru plata la scadenta a facturilor emise.  (3) Expedierea si acceptarea facturilor. Facturile vor fi emise si expediate Beneficiarului lunar inainte de data scadentei, prin servicii postale sau curier, facsimil sau e-mail. La solicitarea Beneficiarului, acestea vor putea fi comunicate si in format electronic ori, dupa caz, printr-un mijloc de comunicare la distanta sau vor putea fi accesate si prin intermediul anumitor servicii cu valoare adaugata oferite de ASTIMP IT SOLUTION SRL atunci cand ele sunt disponibile, fara ca ASTIMP IT SOLUTION SRL sa garanteze confidentialitatea si securitatea informatiilor comunicate prin aceste mijloace, la adresa indicata in prezentul contract sau comunicata ASTIMP IT SOLUTION SRL in scris, sub semnatura persoanelor autorizate. ASTIMP IT SOLUTION SRL nu garanteaza ajungerea facturii la destinatie. In cazul in care factura nu este primita dupa data obisnuita de facturare, avand in vedere ca Beneficiarul cunoaste inca de la semnarea contractului care este valoarea obligatiei lunare asumate si stabilite in Anexa de Tarife si Servicii, Beneficiarul va putea sa solicite informatii despre sumele facturate sau sa solicite copii certificate ale facturii emise fara a fi exonerat de obligatia de plata la termenul scadent. Beneficiarul va putea contesta in scris valoarea facturilor pâna cel târziu la data scadentei. Necontestarea valorii facturilor in acest termen va semnifica acceptarea acestora. In baza semnaturii acordate pe prezentul Contract, sumele facturate sau notificate in orice fel Beneficiarului se vor considera asumate si acceptate de Beneficiar, la data emiterii facturii sau a documentului de plata. Prevederile prezentului articol nu limiteaza in niciun fel dreptul Beneficiarului de a contesta sumele datorate in baza facturilor si/sau a altor instiintari de plata in conditiile legii. (4) Facturi Proforma. Scadenta. ASTIMP IT SOLUTION SRL va putea emite pentru oricare din Serviciile oferite, inainte de data emiterii facturii finale cat si pentru valoarea penalizarilor datorate precum si atunci cand contravaloarea serviciilor pe parcursul unei luni depaseste contravaloarea serviciului contractat, facturi Proforma, factura finala urmand a fi transmisa prin posta dupa confirmarea platii efectuate de catre Beneficiar. Pana la confirmarea platii, ASTIMP IT SOLUTION SRL va putea suspenda accesul la Serviciu, suspendare care poate fi evitata de catre Beneficiar fie prin plati in avans sau constituirea unei garantii. Scadenta facturilor proforma va fi cea specificata in cuprinsul acestora. (5) Plata. Beneficiarul are obligatia de a achita contravaloarea sumelor facturate lunar pana la data scadentei, in numerar la sediul ASTIMP IT SOLUTION SRL, prin ordin de plata sau electronic in contul bancar al ASTIMP IT SOLUTION SRL, fara vreun cost asociat acestei forme de plata. Plata va fi considerata in termen daca sumele datorate si facturate vor intra in contul ASTIMP IT SOLUTION SRL cel tarziu la data scadentei mentionata in factura, in proformele emise si/sau in contract. In cazul depasirii acestui termen se aplica penalitati de intarziere.

Art. 6. Durata contractului

(1) Intrarea in vigoare. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre Beneficiar si activarii primului Serviciu contractat si poate inceta in conditiile prevazute in cuprinsul acestuia. (2) Durata minima initiala. Contractul se va considera incheiat pe o durata minima initiala de 12 luni si se va reinnoi automat pe perioade successive, egale cu perioada initiala, daca cu 30 de zile inaintea expirarii termenului initial/succesiv nu s-a convenit altfel. ASTIMP IT SOLUTION SRL va informa Beneficiarul in scris prin orice modalitate inclusiv prin mesaj tiparit pe factura sau e-mail prelungirea automata a Contractului cu cel putin 30 de zile inainte, acesta avand la dispozitie o perioada de 15 zile sa transmita raspunsul sau cu privire la prelungirea acestuia. Dovada notificarii se va face prin orice mijloc. In lipsa unei comunicari din partea Beneficiarului, contractul se va prelungi automat. (3) Activarea Serviciului. Accesul la Serviciul contractat se realizeaza intr-un interval de pana la 21 de zile de la data semnarii Contractului, in functie de Serviciul solicitat.

Art. 7. Suspendarea Serviciului

(1) Suspendarea Serviciului se poate realiza pe o perioada nedeterminata la cererea expresa a Beneficiarului sau la initiativa ASTIMP IT SOLUTION SRL in urmatoarele conditii: a) cand Beneficiarul nu isi respecta obligatiile contractuale asumate, in special cele privind plata serviciilor facturate si atunci cand exista facturi scadente si neachitate pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la data emiterii unei facturi, b) Beneficiarul utilizeaza abuziv Serviciul contractat sau depaseste Limitele Contractului, si c) in orice ale cazuri stabilite in Conditiile speciale asignate fiecarui Serviciu in parte. (2) Suspendarea poate interveni la data savarsirii faptei ce presupune incalcarea obligatiilor Contractului sau la data implinirii unui termen de 30 de zile de la data emiterii primei facturi scadente si neachitate, in cazul obligatiei de plata, fara vreo notificare a Beneficiarului in acest sens. Pe perioada suspendarii, obligatiile ASTIMP IT SOLUTION SRL sunt suspendate. In cazul in care Beneficiarul este titular al mai multor Servicii, neplata oricaruia din Serviciile contractate in termen de maxim 30 de zile de la data emiterii primei facturi scadente poate determina suspendarea tuturor Serviciilor contractate in temeiul Contractului. (3) Reconectarea Serviciului suspendat se poate realiza contracost, Beneficiarul fiind obligat la plata unui tarif de reconectare ce urmeaza a fi stabilit de catre ASTIMP IT SOLUTION SRL in functie de fiecare Serviciu ce urmeaza a fi reluat. Reluarea Serviciului se va realiza in maxim 3 zile lucratoare de la achitarea integrala a sumelor datorate. 

Art. 8. Limitele contractului

(1) Beneficiarul nu va putea incheia Contractul si utiliza Serviciul pentru: i) recomercializarea sau cedarea Serviciului catre terti, fara acordul prealabil scris al ASTIMP IT SOLUTION SRL; ii) furnizarea de servicii de telefonie prin Internet daca serviciul este utilizat pentru terminarea apelului de voce in reteaua ASTIMP IT SOLUTION SRL sau in reteaua altor operatori de telecomunicatii si iii) intr-un mod contrar practicii in domeniul comunicatiilor electronice, reglementarilor sau legislatiei in vigoare si fara o autorizatie legala in acest sens. (2) Pentru limitarea folosirii abuzive a retelei si pentru a asigura un nivel corespunzator al serviciului pentru toti Beneficiarii, ASTIMP IT SOLUTION SRL va putea in mod justificat limita anumiti parametri ai Serviciului, precum viteza de transfer a datelor, accesul la anumite servicii etc pentru un Beneficiar sau pentru toti Beneficiarii. ASTIMP IT SOLUTION SRL nu este raspunzator pentru folosirea incorecta a serviciului, pentru folosirea serviciilor in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul contract, in concordanta cu legislatia in vigoare. (3) Beneficiarul se obliga sa utilizeze in mod normal serviciul. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea nici unei actiuni care sa puna in pericol securitatea si integritatea retelei ASTIMP IT SOLUTION SRL, a retelei Internet precum si a serverelor sau calculatoarelor ASTIMP IT SOLUTION SRL sau ale tertilor conectate la retea sau care sa contravina in vreun fel utilizarii normale a Serviciilor. In aceste cazuri responsabilitatea pentru eventuale daune solicitate de catre terti apartin in exclusivitate Beneficiarului. 

Art. 9. Confidentialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) ASTIMP IT SOLUTION SRL va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia situatiei in care divulgarea acestor date este realizata cu acordul prealabil al Beneficiarului dat in baza prezentului Contract, la cererea unor terti autorizati sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectare a debitelor, etc) in vederea executarii Contractului. (2) Prelucrarea Datelor cu caracter personal in scopul executarii Contractului. Beneficiarul este de acord ca Datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal, sa fie  prelucrate de ASTIMP IT SOLUTION SRL in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru activare, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii prevederilor Contractului etc, inregistrarii si rezervarii de nume de domeniu pe seama Beneficiarului cat si in scop promotional, cu respectarea drepturilor Beneficiarului prevazute de lege. In cazul in care aceste operatiuni sunt realizate de catre terte parti, Datele cu caracter personal vor putea fi comunicate acestora in vederea executarii contractului. Beneficiarul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor sale personale in scop promotional, la semnarea Contractului, printr-o cerere separata formulata in scris sau ulterior, printr-o cerere scrisa si comunicata ASTIMP IT SOLUTION SRL in conditiile prevazute in prezentul Contract.  (3) Drepturile Beneficiarului. In ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal in scop promotional, Beneficiarul beneficiaza, in baza unei cereri transmise in scris catre ASTIMP IT SOLUTION SRL de urmatoarele drepturi prevazute de lege: a) dreptul de informare, b) dreptul de acces la date, c) dreptul de interventie asupra datelor, d) dreptul de opozitie, e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si d) dreptul de a se adresa justitiei. 

Art. 10. Reclamatii

(1) Beneficiarul va putea transmite reclamatiile sale in legatura cu conditiile contractuale de furnizare si utilizare a Serviciului, in legatura cu corectitudinea serviciilor prestate si facturate, verbal telefonic, prin apel la Serviciul Clienti  +40 758 027 540, pe e-mail la adresa de Suport Clienti office@astimp.ro, ori prin posta la adresa sediului social, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de maximum 30 de zile, calculate de la data aparitiei problemei reclamate sau de la data emiterii facturii contestate/prestarii Serviciului contestat. (2) Solutionarea reclamatiei se va efectua in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii, solutia urmand a fi comunicata numai in cazul respingerii reclamatiei si putand fi la randul ei contestata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Beneficiarului de a plati sumele datorate si contestate. 

Art. 11. Raspunderea contractuala

(1) Neachitarea facturii la termenul scadent atrage pentru Beneficiar plata de penalitati de intarziere. Penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadenta si pana la data achitarii integrale a sumelor datorate si sunt de 0,5%/zi de intarziere. Penalitatile vor putea fi solicitate Beneficiarului oricand in cursul termenului general de prescriptie de 3 ani. (2) In cazul incetarii Contractului a) prin denuntare unilaterala in conditiile in care Beneficiarul inregistreaza la data cererii datorii si nu respecta termenul de preaviz si forma scrisa a notificarii, b) ca urmare a nerespectarii de catre Beneficiar a obligatiilor contractuale, in mod special a obligatiilor privind plata serviciilor prestate in termenul scadent si cele privind  durata minima intiala/prelungita a contractului, sau c) la solicitarea ASTIMP IT SOLUTION SRL in cazurile de incalcare dovedita a Limitelor Contractului Beneficiarul va putea fi obligat la plata de daune compensatorii reprezentand echivalentul abonamentului lunar pentru perioada ramasa pana la expirarea duratei initiale/prelungite a Contractului.  (3) Pentru nerespectarea obligatiilor mentionate in Contract sau prevazute de legislatie si care au legatura cu prezentul Contract, partea in culpa va putea fi obligata la plata de despagubiri pana la repararea integrala a prejudiciului suferit de cealalta parte si dovedit. 

Art. 12. Incetarea contractului

(1) Oricare parte poate solicita incetarea contractului, printr-o notificare adresata in scris celeilalte parti, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se doreste incetarea Contractului. In cazul in care initiativa incetarii apartine Beneficiarului sau incetarea contractului intervine din vina exclusiva a Beneficiarului, acesta se obliga sa achite toate sumele scadente inclusiv accesoriile aferente (penalitati de intarziere) precum si o despagubire echivalenta cu contravaloarea taxei de instalare a Serviciului si a abonamentului lunar pentru perioada ramasa pana la expirarea duratei initiale/prelungite a Contractului, in cazul denuntarii/incetarii Contractului inainte de expirarea perioadei minime initiale/prelungite contractuale agreate. Aceasta despagubire este valabila si in cazul in care incetarea Contractului are loc ca urmare a incalcarii Limitelor contractului, a suspendarii prestarii Serviciului pentru neplata facturilor pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la data scadentei obligatiei de plata, despagubirea fiind datorata de la data scadentei primei facturi neachitate. (2) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, aceasta optiune apartinand ASTIMP IT SOLUTION SRL, la data implinirii unui termen de 120 de zile de la data emiterii primei facturi scadente si neachitate. (3) La incetarea contractului sau a Serviciului la una sau mai multe locatii, Beneficiarul va returna ASTIMP IT SOLUTION SRL toate echipamentele pe care acesta le-a instalat Beneficiarului pentru buna functionare a serviciului la toate locatiile sau doar la locatiile pentru care serviciul nu mai este functional, echipamente specificate in Anexa de Tarife si Servicii sau in procesul-verbal de predare si care sunt proprietatea ASTIMP IT SOLUTION SRL. Daca la incetarea contractului, Beneficiarul nu returneaza echipamentele catre ASTIMP IT SOLUTION SRL, acesta din urma poate pretinde, iar Beneficiarul se obliga sa achite cu titlu de penalitate o suma egala cu contravaloarea echipamentelor predate in custodie si nereturnate. (4) Incetarea Contractului nu va produce efecte asupra obligatiilor restante ale partilor la data incetarii sau asupra obligatiilor care supravietuiesc prin natura lor incetarii Contractului. Incetarea funizarii serviciilor va putea fi notificata in prealabil Beneficiarului prin orice mijloc de comunicatie.

Art. 13. Novarea si cesiunea contractului

(1) Cesiunea integrala sau partiala a drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul Contract se poate realiza de catre ASTIMP IT SOLUTION SRL, cu notificarea Beneficiarului. (2) Beneficiarul poate sa transfere/noveze, total sau partial drepturile si obligatiile rezultand din prezentul Contract numai cu acordul scris al ASTIMP IT SOLUTION SRL si numai prin semnarea contractului tip de cesiune/novatie pus la dispozitia sa de ASTIMP IT SOLUTION SRL. (3) In cazul novatiei Contractului, atat vechiul cat si noul Beneficiar raspund solidar pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

Art. 14. Forta majora

(1) Partile vor fi exonerate de raspundere în cazul în care prevederile Contractului nu pot fi respectate ca urmare a unui eveniment de forta majora. Prin eveniment de forta majora se întelege orice eveniment extern, în afara controlului partilor afectate, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Partea care invoca forta majora va notifica cealalta  parte în scris, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare atât de la aparitia evenimentului respectiv, cât si de la încetarea acestuia. (2) La încetarea cazului de forta majora, partea care a fost împiedicata sa-si îndeplineasca obligatiile îsi va relua executarea obligatiilor conform prezentului Contract. 

Art. 15. Modificarea contractului

(1) Cu exceptia situatiilor expres prevazute in contract, modificarea contractului se va face prin act aditional. (2) Schimbarea locatiei. In cazul in care Beneficiarul doreste schimbarea locatiei pentru Serviciul furnizat, va notifica in acest sens ASTIMP IT SOLUTION SRL. Cu acordul prealabill al ASTIMP IT SOLUTION SRL, se va incheia un act aditional la contract care va cuprinde noua locatie, termenul de instalare si tarifele aferente. Beneficiarul este de acord cu plata abonamentului pentru perioada cuprinsa intre dezinstalarea serviciului de la locatia veche pana la data la care serviciul este furnizat  la noua locatie. 

Art. 16. Comunicari

(1) Toate comunicarile ce urmeaza a fi transmisa de catre ASTIMP IT SOLUTION SRL in baza prezentului Contract, inclusiv cele legate de modificarea tarifelor, vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin orice mijloace care asigura transmiterea cum ar fi: informare pe propria pagina de Internet, transmitere pe echipamentul terminal al Beneficiarului in cazul televiziunii IP, e-mail, factura, posta, media sau un alt mijloc care permite ajungerea informatiei la Beneficiar. (2) Cererile privind denutarea unilaterala a Contractului si cele privind intentia de neprelungire a Contractului inainte de expirarea perioadei se vor transmite la sediul ASTIMP IT SOLUTION SRL in scris cu scrisoare recomandata insotita de confirmare de primire.

Art. 17. Litigii

(1) Partile convin ca toate litigiile ce decurg din incheierea, validitatea, executarea si incetarea prezentului contract care nu au fost solutionate pe cale amiabila sa fie solutionate de catre instantele din Bucuresti, competente sa judece aceste litigii. (2) Pentru orice litigiu ce decurge din sau in legatura cu reclamatia sa si care nu s-a solutionat amiabil, Beneficiarul se poate adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii („ANCOM”) in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2011 si ale Deciziei ANCOM nr. 480/2010.

 

 

ASTIMP IT SOLUTION S.R.L.

prin Stuhlmuller Toma-Alexander

Administrator

[semnatura si stampila]

 

 

Beneficiar

prin

Administrator

[semnatura]

 

  

Stampila 

 

Order_form_EN- download

                                                                                                                                            
Service ORDER FORM
FOR HOSTING SERVICES
between

Seria D Nr.DA0803

Data 07.10.20xx

Incheiat intre ASTIMP IT SOLUTION S.R.L., furnizor autorizat de servicii si retele de comunicatii electronice, prin reprezentant Stuhlmuller Toma-Alexander  si

BENEFICIAR

Nume/Denumire: XXX

Domiciliu/Sediu social: Str. XXXXXXX nr. xx,  localitate XXXXXXXX ,Cod postal……………,Sector/Judet 2,Tel…………………..,Fax. …………………..,

Date de identificare: Numar ORC: J4xx/xxx/20xx, CUI: xxxxxxxxxx, atribut fiscal: RO, C.I. Seria….…Nr………………, Eliberat de ………………………….. la data de ……………………….  CNP: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Cont bancar: ROxxxxxxxxxxxxxx deschis la: XXXXXXX BANK

Reprezentant legal: Dl. Nume Prenume   , având functia de ADMINISTRATOR

Adresa de facturare (daca difera de domiciliu/sediul social):

Persoana de contact: Dl Nume Prenume, Tel………………………, e-mail:………………

 

Locatiile  la care se va furniza Serviciul:

 1. Vezi Anexa 1

 

Serviciile solicitate:

  Servicii Internet    Servicii Web Hosting     Servicii DataCenter    Altele: inchiriere traseu FO 

Accesul la Serviciu:

  Remote      Fibra optica      Radio      Linie inchiriata      Ethernet     Altele………………………………………..

Conditiile speciale pentru fiecare serviciu solicitat sunt parte integranta a Contractului. La semnarea contractului Beneficiarul este informat de afisarea lor  pe site-ul www.dedicatserver.ro Utilizarea oricarui Serviciu solicitat presupune  ca Abonatul a fost informat, a acceptat si si-a asumat conditiile speciale aplicabile la data utilizarii Serviciului.

 

1.    Type of order

New order

 

New Contract number:

ASTC XXXX

Relocation

 

Number of Service Modified:

 

Repricing

 

Number of Service Modified:

 

Up-downgrade

 

Number of Service Modified:

 

3.    service details

Service Type

Service ID

Setup fee[1] [USD]

Monthly Service fee[EUR]

Proposed delivery time dd/mm/yy

Dedicated server

1

0

xxx.xx

05.10.20xx

Dedicated server

2

0

xxx.xx

05.10.20xx

Dedicated server

3

0

xxx.xx

05.10.20xx

Service Specifications , Service ID 1 and 2

 

Service

Supermicro (2 x AMD Epic 7551) ,24 x SFF CZ3320E2X4

 

Processor Model

AMD Epic 7551

2

Processor Core

32core, 64 threads

2

Processor Frequency

2.2 GHz, turbo up to 3 GHz

RAM

384GB ECC DDR4-2666MHz

Ethernet

2-ports Gbps Ethernet Adapter, 2-port 10Gbps Intel x520

Remote Management

IPMI with dedicated Ethernet management port.

Power Supply

Redundant power source, 1400W with 85% efficienty

2

Unit Size

2U

Raid Controller

LSI 9271 with SSD CacheCade, 6G

1

NVMe SSD

1.92 Samsung 963 M.2 Enterprise data center environments PCIe

1

HDD SAS

1.8 TB SAS 6G 10.0000 rpm

18

SSD SATA (2.5″)

1 x 256 GB SSD 6G Samsung 860 – for OS

2

Network Storage

60TB iSCSI

1

Operating System

CentOS7

Internet Provider

Internet Direct Access to Premium Networks

Switch Ports

1-port in Access Switch (10Gbps), 1-port in Access Switch (1Gbps)

Bandwidth

Direct Access to Premium Networks

15 TB/month, Full Port(s)-Speed Bandwidth all day and night

VLAN Setup

Private VLAN

IP Addresses

/30 (1 IP) registered to Astimp

2

DDOS protection

Up to 40Gbps peak attack

1

Support for Software

Standard SLA for Software

Support for Networking

Advisory SLA for Network

1

      Service Specifications , Service ID 3

Service

Supermicro (2 x Intel Xeon E5-2670) ,6 x SFF CZ3320E2X4

 

Processor Model

Intel Xeon E5-2670

2

Processor Core

8core, 16 threads

2

Processor Frequency

2.6 GHz, turbo up to 3 GHz

RAM

64GB ECC DDR4-2666MHz

Ethernet

2-ports Gbps Ethernet Adapter

1

Remote Management

IPMI with dedicated Ethernet management port.

1

Power Supply

Redundant power source, 1400W with 85% efficienty

2

Unit Size

2U

Raid Controller

LSI 9260, 6G

1

SSD SATA 1  (2.5″)

256 GB SSD 6G Samsung 860– for OS

2

SSD SATA 2 (2.5″)

1 TB SSD 6G Samsung 860 – for Data

4

Backup

Weekly Full + Daily Incremental

1

Operating System

CentOS7

Internet Provider

Internet Direct Access to Premium Networks

Switch Ports

1-port in Access Switch (1Gbps)

Bandwidth

Direct Access to Premium Networks

15 TB/month, Full Port(s)-Speed Bandwidth all day and night

VLAN Setup

Private VLAN

IP Addresses

/30 (1 IP) registered to Astimp

2

DDOS protection

Up to 40Gbps peak attack

1

Support for Software

Standard SLA for Software

Support for Networking

Advisory SLA for Network

1

   

4.     Term of service[2]

 

Month-end (12 MONTHS)

 

5.       SETUP INSTRUCTIONS

Configuration name

A name easy to remember (ex: web server) that you will use to reference this Configuration later.

Other instructions

 

OS installing on each server, connectivity with 60TB Storage, SSH and IPMI security access , monitoring agent installation.

DDoS Protection

Up to 40 Gbps peak attack

   

6.       Service Parameters

Quartarly availability

 

Internet connectivity

99.9%

MTTR 2 hours

Power supply

99.95 %

MTTR 1 hour

7.       notes/ other information

This Service Order Form is executed pursuant to and subject to the terms and conditions of the Framework Service Contract number ASTC XXX between Astimp IT Solution SRL and Client.

Client agrees to purchase the Services ordered above. Client acknowledges it has read and understands the terms and conditions of this Service Order Form and the Framework Service Contract executed by the parties.

 

 

City , 15/10/20xx

 

Galati, 15/10/20xx

Contractor represented by:

Stuhlmüller Toma-Alexander

First name and surname

Client represented by:

First name and surname

Signature(*) and company seal if applicable                       Signature(*) and company seal if applicable

This Contract with the Service Order Form contains 7 pages and is signed in two counterparts in English, one for each Party.